V Jablonovom pripomenuli 80. výročie kňazskej vysviacky Justína Beňušku

| 20. 06. 2022 13:20Foto: Peter Sandtner

Jablonové 20. júna (TK KBS) Obec Jablonové (Farnosť Súľov - Hradná) si 18. - 19. júna 2022 pripomenula 80. výročie kňazskej vysviacky svojho bývalého farára Mons. Justína Beňušku (1918 - 2011), titulárneho opáta klížskeho a politického väzňa.V sobotu 18. júna obyvatelia Jablonového navštívili dve farnosti, v ktorých J. Beňuška pôsobil. Dopoludnia vo Farskom kostole Panny Márie, Kráľovnej anjelov bol hlavným celebrantom svätej omše Václav Galo, farár v Žakarovciach, rodák z Jablonového. Na úvod všetkých privítal miestny farár Andrej Guniš a na záver sa prihovoril starosta Obce Jablonové Ladislav Čička.Po svätej omši sa prítomní presunuli na cintorín ku kňazskej hrobke, v ktorej je pochovaný aj J. Beňuška. Po spoločnej modlitbe sa prihovorila sr. Renáta Bezáková DKL, bývalá vedúca Charitného domova v Pezinku, kde J. Beňuška žil na odpočinku. Popoludní Jablonovcov prijali v Klátovej Novej Vsi starostka Iveta Randziaková a administrátor farnosti Michal Vlček.Nasledovala svätá omša vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie, ktorej hlavným celebrantom bol rodák z Jablonového Mons. Michal Baláž.V nedeľu 19. júna bol hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše v Kostole Ružencovej Panny Márie v Jablonovom Mons. Karol Hanulík, katedrálny kanonik a bývalý správca farnosti, koncelebroval Vladimír Šupa a miestni rodáci M. Baláž a V. Galo.Na záver sa prihovoril starosta L. Čička a V. Šupa. Po svätej omši sa prítomní presunuli k pamätníku J. Beňušku na cintoríne, kde sa za neho spoločne pomodlili. Veniec položili a príhovory predniesli aj členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner a Jaroslav Václavek, ktorý bol osobným lekárom J. Beňušku.Popoludní program pokračoval v kultúrnom dome. Súčasťou kultúrneho programu, ktorý tvorili viaceré piesne, básne a úvahy, bola aj scénka súdneho procesu s J. Beňuškom v podaní Jablonovského reálneho divadla.Vrcholom programu bola prezentácia knihy o J. Beňuškovi "Cestu pravdy som si vyvolil", ktorú predstavili zostavovateľ Mons. Michal Baláž a autor ilustrácií Vincent Staríček. M. Baláž sa poďakoval všetkým, ktorí podieľali na jej vzniku a odovzdal im prvé výtlačky knihy. Starosta L. Čička odovzdal kyticu Jolane Beňuškovej, manželke synovca J. Beňuška ako zástupkyni rodiny Beňuškovej.TK KBS informoval Peter Sandtner
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023