V Kňazskom seminári na Spiši bolo diecézne predsynodálne stretnutie

TK KBS, sbi, ml; pz | 17. 06. 2022 15:04Spišská Kapitula 17. júna (TK KBS) Nakoľko sa diecézna fáza Synody o synodalite blíži ku koncu, v stredu 15. júna 2022 sa v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne predsynodálne stretnutie.Počas tohto stretnutia mali členovia diecézneho synodálneho tímu možnosť  diskutovať o priebehu synody a o priebežných výsledkoch, ktoré prichádzajú vo forme syntéz od účastníkov tohto konzultačného procesu na diecéznej úrovni. Program sa začal svätou omšou v kaplnke sv. Jána Nepomuckého, ktorú celebroval diecézny administrátor Mons. Jána Kuboš. Nasledoval obed a po ňom pracovné stretnutie. Diecézny tím bude teraz pokračovať v práci na redakcii záverečnej syntézy, ktorá bude predložená biskupskej konferencii a oznámená verejnosti v diecéze.„Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaangažovali do tejto fázy synody o synodalite. Veríme, že táto aktivita prispeje k vykročeniu na skvalitnenie spoločného kráčania v Cirkvi a k lepšiemu ohlasovaniu evanjelia,“ píše na webstránke Spišské biskupstvo. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024