Farský úrad v Topoľčiankach pozýva na 336. ročník škapuliarskej púte

TK KBS, thu, ml; pz | 15. 06. 2022 10:20Topoľčianky 15. júna (TK KBS) Farský úrad v Topoľčiankach pozýva na 336. ročník škapuliarskej púte. Uskutoční sa v dňoch 13. - 17. júla 2022.PROGRAM:Tríduum pred púťouStreda 13. júla 2022:

- 18:00 Svätá omša – celebruje Miroslav Šidlo, vicerektor kňazského seminára v Nitre

Štvrtok 14. júla 2022:

- 18:00 Svätá omša – celebruje Mons. Marián Draguň, rektor kňazského seminára v Nitre

Piatok 15. júla 2022:

- 18:00 Svätá omša – celebruje Stanislav Lieskovský, kaplán, Veľké KostoľanySobota 16. júla 2022:

- od 15:00 Sviatosť zmierenia

- 15:00 Svätá omša za nové kňazské a rehoľné povolania

- 16:30 Krížová cesta pre maďarských pútnikov

- 17:30 Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)

- 18:00 Krížová cesta pre slovenských pútnikov

- 18:00 Sväá omša pre maďarských pútnikov v kostole

- 19:00 Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)

- 20:00 Svätá omša na Kalvárií, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskupPo svätej omši - sviečková procesia do zámku, litánie, Eucharistické požehnanie z balkóna zámkuNedeľa 17. júla 2022:

- 7:00 Svätá omša pre slovenských pútnikov v kostole, celebruje vdp. Daniel Dian, šéfredaktor Duchovného pastiera

- 8:30 Svätá omša pre maďarských pútnikov v kostole

- 10:30 Slávnostná svätá omša na Kalvárií, hlavný celebrant: Mons. Peter Brodek, katedrálny kanonik, rektor Baziliky sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku. 

Obrad zverenia dievčat Panne Márií karmelskej na Kalvárií

- 16:00 Hodinky ku Škapuliarskej Panne MáriíTopolcianky, put, plagatTK KBS informoval Tomáš Hudec
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022