Doktorát z kánonického práva obhájil v Ríme Slavomír Engel z Košickej arcidiecézy

TK KBS, RV, jb; rp | 14. 06. 2022 19:30Rím 14. júna (RV) Doktorát z kánonického práva dnes, v utorok 14. júna, úspešne obhájil na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme kňaz Košickej arcidiecézy Slavomír Engel. Dizertačnú prácu vypracoval na tému „Znalecký posudok v perspektíve právnej komparácie“, pod vedením moderátorky prof. Eleny Di Bernardo.Korelátormi pri obhajobe na Pápežskom inštitúte utriusque iuris - Fakulte kánonického práva Pápežskej Lateránskej univerzity boli prof. Claudia Izzi a prof. Orietta Rachele Grazioli. Dizertačná práca získala vysoké hodnotenie a bude publikovaná v celosti.Duchovný otec Slavomír Engel pochádza z Kamenice nad Cirochou. Kňazom je od roku 2012 a od roku 2017 bol členom Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Na obhajobe v Aule Pia XI. Lateránskej univerzity bola prítomná veľká časť komunity kolégia na čele s rektorom Pavlom Zvarom, rodičia čerstvého doktora a jeho študijní kolegovia z rozličných krajín.Absolvent v ďakovnej reči vyslovil vďaku svojim rodičom, spolubratom a predstaveným kolégia a tiež osobitné poďakovanie košickému arcibiskupovi metropolitovi Bernardovi Boberovi, ktorý ho vyslal na vyššie štúdiá do Ríma.Bezprostredne po obhajobe a spoločnom fotografovaní sa o. Slavomír Engel podelil pre Vatikánsky rozhlas o svojej skúsenosti zo štúdií v Ríme a o najbližšej budúcnosti. Prezradil, že ako cennú skúsenosť si odnáša povedomie univerzálnej Cirkvi a duchovnú skúsenosť Božieho sprevádzania vo všetkých situáciách života. Od júla ho čaká duchovná služba v košickej farnosti sv. Gorazda a spoločníkov na sídlisku Terasa a zároveň práca na Metropolitnom tribunáli v Košiciach.Te Deum v Pápežskom slovenskom kolégiu s hosťom z VatikánuV Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda bolo v predchádzajúci deň, v pondelok 13. júna, slávnostné Te Deum na poďakovanie Bohu pri ukončení akademického roka. Hlavný celebrant, ktorým bol Mons. Luigi Roberto Cona, asesor pre vseobecné záležitosti Štátneho sekretariátu Svätej stolice, v homílii poukázal na Nietzscheho otázku o smrti Boha, odhaľujúcu aj dnes duchovnú núdzu a hlbokú túžbu človeka. Študentom kolégia Mons. Cona zdôraznil úlohu kňaza, ktorý má sprítomňovať Boha v tomto svete a potrebuje neustále živiť jeho prítomnosť v sebe samom verným zachovávaním svojich kresťanských a kňazských povinností.Na slávnosti, ktorá sa konala vo večerných hodinách, bolo prítomných 13 kňazov – alumnov kolégia, predstavení a ďalší členovia kolégia, ako aj rehoľné sestry z komunity Milosrdných sestier sv. Vincenta. Traja členovia kolégia v tomto akademickom roku končia svoje licenciátne štúdiá.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023