Jubileum arcibiskupa Zvolenského, pred 40 rokmi ho vysvätili za kňaza

TK KBS, ml; ml | 13. 06. 2022 16:00Bratislava 13. júna (TK KBS) Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský si dnes, v pondelok 13. júna 2022, pripomína 40. výročie prijatia kňazskej vysviacky. Za kňaza bol vysvätený 13. júna 1982 v Bratislave vtedajším apoštolským administrátorom Trnavskej arcidiecézy Mons. Júliusom Gábrišom.Stanislav Zvolenský sa narodil 19. novembra 1958 v Trnave. Pôsobil ako kaplán v Galante a v Hlohovci. Potom pôsobil ako farár v Bratislave - Vajnoroch. V roku 1992 nastúpil na postgraduálne štúdiá teológie v Innsbrucku.Neskôr študoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde dosiahol v roku 1998 doktorát z cirkevného práva. Po návrate na Slovensko bol menovaný za diecézneho sudcu a odborného asistenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 bol menovaný za prodekana Bohosloveckej fakulty UK a v septembri 2001 za súdneho vikára vtedajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.V apríli 2004 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Za biskupa bol konsekrovaný 2. mája 2004 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Vo februári 2008, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, ho pápež Benedikt XVI. menoval za arcibiskupa novovzniknutej Bratislavskej arcidiecézy a metropolitu Západnej cirkevnej provincie. Úrad prevzal 8. marca 2008.Na slávnosť Petra a Pavla 29. júna 2008 mu pápež Benedikt XVI. vo Vatikán odovzdal arcibiskupské pálium, ktoré má právo nosiť ako metropolita na území Západnej cirkevnej provincie.V októbri 2009 bol po prvýkrát zvolený za predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorým je dodnes. V rámci KBS je predsedom Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky.Zdroje: Bratislavská arcidiecéza / Archív TK KBS 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024