V Krajskom centre rómskej misie sa konalo školenie pre rómske ženy

TK KBS, ine, ml; pz | 10. 06. 2022 10:50Prešov 10. júna (TK KBS) V Krajskom centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove sa konalo „nulté“ stretnutie k 10-mesačnému Montessori školeniu určenému najmä pre rómske ženy. Lektorkou je liečebná pedagogička Mária Heveriová, lektorka Montessori pedagogiky.Tieto ženy chcú využiť nadobudnuté vedomosti nielen pri výchove svojich detí, ale aj pri realizácii voľnočasových vzdelávacích stretnutí s inými rómskymi deťmi. Po absolvovaní záverečných skúšok získajú účastníci certifikát, na základe ktorého budú môcť zaúčať iné rómske matky zo svojej komunity správnemu prístupu k dieťaťu.Väčšina týchto žien nemá ukončené ani stredoškolské vzdelanie, no rozhodli sa vykročiť zo svojej komfortnej zóny a urobiť niečo pre svoje deti, svoju rodinu i pre spoločnosť. V rámci praxe popri kurze majú rozbehnúť Montessori „podomové materské centrá“ – v domácnostiach týchto žien sa budú stretávať viaceré matky s deťmi od 0-3 rokov, s ktorými budú pracovať na základe Montessori prístupu, s Montessori pomôckami.Cieľom prvého stretnutia bolo navzájom sa spoznať. Rómske ženy rozprávali o svojich motiváciách i ťažkostiach, s ktorými sa borili, keď sa rozhodovali, či sa prihlásiť na kurz. Najťažšie bolo pre nich zladiť časovú náročnosť školenia s potrebami ich detí. Viaceré matky sa priznali, že majú problémy pri výchove detí, chcú sa naučiť, ako sa to dá lepšie a inak.Lektorka zdôraznila, že problémom dnešných rodinných vzťahov je rozdiel medzi „byť s dieťaťom“ (fyzicky) a „byť s ním emočne“. Dieťa musí cítiť, že sme tu iba preň. Od toho sa odvíja výchova aj všetko ostatné. Aktivity Montessori školenia i Montessori stretnutí s deťmi na dobrovoľníckej báze rozbieha koordinátorka rómskeho dobrovoľníctva Inovačného partnerského centra Ivana Németová.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024