Vatikán má Výbor pre investície, na jeho čele je kard. Farrell

TK KBS, RV, zk; rp | 07. 06. 2022 18:03Vatikán 7. júna (RV) Kardinál Farrell sa stal predsedom nového vatikánskeho Výboru pre investície. Spolu s ním boli na päťročné obdobie menovaní ďalší štyria členovia, vysokopostavení odborníci. Tento orgán bude podľa novej konštitúcie Rímskej kúrie „Praedicate Evangelium“ (č. 227), ktorá vstúpila do platnosti v nedeľu 5. júna, garantovať etickú povahu hnuteľných investícií Svätej stolice v súlade so sociálnou náukou Cirkvi.Predsedom výboru je kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Medzi členmi je Jean Pierre Casey zo Spojeného kráľovstva, ktorý je zakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti RegHedge, využívajúcej umelú inteligenciu na získavanie významných investičných informácií z vládnych politík, a je aj koordinátorom Nadácie Centesimus Annus pro Pontifice pre Veľkú Britániu, ďalej je to Giovanni Gay z Nemecka, výkonný riaditeľ spoločnosti Union Investment Privatfonds GmbH a jeden z vedúcich predstaviteľov investičnej skupiny Union, do tretice je to David Harris zo Švédska, portfóliový manažér a partner spoločnosti Skagen Funds s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti globálnych akciových trhov a udržateľného investovania a napokon John J. Zona z USA, vedúci investičného úradu na Boston College.Ako sa uvádza v novej konštitúcii, výbor zložený zo špičkových odborníkov je menovaný na päť rokov a jeho úlohou je „zabezpečiť etickú povahu hnuteľných investícií Svätej stolice podľa sociálnej náuky Cirkvi a zároveň ich výnosnosť, primeranosť a rizikovosť“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024