Mons. Gallagher na Globsecu v Bratislave: Globálna solidarita, prekonanie politiky blokov

TK KBS, RV, jb; rp | 07. 06. 2022 15:00Bratislava 7. júna (RV) S výzvou na globálnu solidaritu a prekonanie politiky blokov vystúpil na otvorení medzinárodného fóra GLOBSEC v Bratislave vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher. Na základe svojej skúsenosti z nedávnej návštevy Ukrajiny hovoril o solidarite ako kľúčovej hodnote pre ľudstvo.„Globálna solidarita, ktorej sme boli svedkami na Ukrajine, hlboko formuje históriu a pamäť ľudí,“ uviedol sekretár Svätej stolice  pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher vo štvrtok 2. júna v Bratislave na Fóre GLOBSEC 2022. V úvodnom príspevku na tému „Vojna na Ukrajine – výzva na globálnu solidaritu“ sa vyjadril týmito slovami:„Mier je nemysliteľný bez solidarity. Je nevyhnutné dospieť k uznaniu, že vzájomná závislosť vyžaduje prekonanie politiky blokov, zrieknutie sa všetkých foriem hospodárskeho, vojenského alebo politického imperializmu a premenu vzájomnej nedôvery na spoluprácu, ktorá je charakteristickým úkonom solidarity medzi jednotlivcami a národmi.“Pripomeňme, že pri otvorení minuloročného GLOBSECu, venovaného téme obnovy sveta po pandémii, prehovoril samotný pápež František. Vo videoposolstve reagoval na výzvy globálneho sveta v sociálnej a humanitárnej sfére.Vojna na Ukrajine – výzva na globálnu solidaritu Arcibiskup Gallagher na GLOBSECu 2022 v Bratislave hovoril na základe svojej skúsenosti z nedávnej návštevy Ukrajiny o solidarite ako kľúčovej hodnote pre ľudstvo, vpísanej do samotnej ľudskej prirodzenosti. Pripomenul, že je tu vzťah medzi solidaritou a rovnosťou, a preto solidarita je viac než len sporadické prejavenie veľkodušnosti. Ide o požiadavku spravodlivosti na základe uznania rovnakej ľudskej dôstojnosti každého jednotlivca. Solidarita však zahŕňa aj ochotu niesť bremeno utrpenia druhých, zdôraznil Mons. Gallagher s poukázaním na evanjelium a Ježišov príklad:„Preto sociálna náuka Katolíckej cirkvi považuje solidaritu za čnosť, ktorú vidí v ochote odovzdať sa pre dobro druhého a odvracať sa od každej formy individualizmu a partikularizmu, v evanjeliovom zmysle to znamená obetovať sa pre druhého namiesto jeho využívania, a slúžiť mu namiesto utláčania ho vo svoj prospech.“Vojna je bičom a nikdy nie je schopná vyriešiť ľudské problémy, zdôraznil ďalej vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi. Zároveň poukázal aj na obrovský prejav solidarity v reakcii na dôsledky ruskej agresie proti Ukrajine, keď šesť miliónov ľudí bolo nútených utiecť zo svojich domovov.Multilateralizmus, globálna spoluzodpovednosť Globálna solidarita je niečo, čo musí presahovať krátkodobé riešenia, poznamenal Mons. Gallagher. Zbrane nikdy nevedú k mieru, ani nukleárne zastrašovanie, zdôraznil vatikánsky diplomat a pripomenul opakovaný dôraz pápeža Františka na posilňovanie multilateralizmu v medzinárodných vzťahoch namiesto imperiálneho prístupu. Vatikánsky diplomat pripomenul globálnu víziu nádeje, korešpondujúcou s izaiášovskou biblickou víziou prekovania mečov na pluhy, o ktorej hovoril pred rokom na rovnakom fóre pápež František.Mons. Gallagher citoval tieto pápežove slová z posolstva k 75. výročiu založenia OSN:„Stojíme pred voľbou medzi dvoma možnými cestami. Jedna cesta vedie k upevneniu multilateralizmu ako výrazu obnoveného pocitu globálnej spoluzodpovednosti, solidarity založenej na spravodlivosti a dosiahnutí mieru a jednoty v rámci ľudskej rodiny, ktorá je Božím plánom pre náš svet. Druhá cesta zdôrazňuje sebestačnosť, nacionalizmus, protekcionizmus, individualizmus a izoláciu“.Fórum GLOBSEC 2022 sa konalo v hlavnom meste Slovenska v dňoch 2. - 4. júna s ústrednou témou zameranou na budovanie regeneračnej schopnosti v rozdelenom svete (Building Resilience in a Divided World). 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024