Nový systém nahlasovania sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi

TK KBS, kbs, ml; mk | 07. 06. 2022 12:11Badín 7. júna (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska na svojom 102. zasadnutí schválila zmenu názvu Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých klerikmi. Nový názov komisie je: Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi (maloleti.kbs.sk).Zároveň predseda komisie, Mons. Marek Forgáč, na základe výsledkov posledného zasadania tejto komisie prezentoval nový systém nahlasovania prípadov sexuálneho zneužívania v Cirkvi (nahlaseniezneuzivania.kbs.sk).Nový systém prináša viac variability v spôsoboch nahlasovania potenciálnych prípadov. Okrem už existujúceho mailového kontaktu (nahlaseniezneuzivania@kbs.sk) je aktuálne k dispozícii špeciálne mobilné telefónne číslo.Nový systém tiež ponúka interaktívnu mapu Slovenska s jednotlivými diecézami/eparchiami, ktoré ponúkajú viaceré kontaktné osoby. Odkaz na nový nahlasovací systém bude postupne umiestnený na internetových stránkach jednotlivých diecéz a iných inštitúcií v Katolíckej Cirkvi.K správe bolo vydané AUDIO
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024