Vladyka Rusnák vysvätil pre Prešovskú archieparchiu štyroch diakonov

TK KBS, ispa, rp; ml | 07. 06. 2022 11:12Prešov 7. júna (TK KBS) V nedeľu 5. júna, na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, prijali v Prešove v Katedrále sv. Jána Krstiteľa z rúk vladyku Petra Rusnáka, apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie, diakonát štyria poddiakoni: Miroslav Baran, Mário Buraľ, Jakub Jurčišin a Peter Koršňak.Spolu so svätiteľom archijerejskú svätú liturgiu koncelebrovali viacerí kňazi medzi inými aj delegát ad omnia Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík či rektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove Vladimír Sekera Mikluš.Vladyka Peter v homílii vyzdvihol dôležitosť povolaní v Cirkvi.  „Keď manželstvo zostáva bez detí je to smutná vec pre rodinu, keď Cirkev by mala zostať bez povolaní, tak to je tragédia,“ povedal. Ďalej reagoval na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, pričom poukázal na svedectvo odvahy a viery sv. apoštola Petra, ktorý naplnený Svätým Duchom sa nebál obhajovať vieru v Ježiša Krista a hrdo povedal: „Ježiš Kristus žije a ja som toho svedkom.“Svätý Duch je dôkazom prítomnosti Ježiša Krista v živote veriaceho človeka. Všetko čo Ježiš Kristus žil a priniesol na svet má kresťan žiť vo svojom živote. „Kristova láska, odpustenie, milosrdenstvo má prebývať v človeku. A toto sprítomnenie vykonáva Svätý Duch, o ktorého máme prosiť, aby prebýval v nás. Potom podobne ako sv. apoštol Peter môžeme zvolať: Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a ja som toho svedkom,“ adresoval slová povzbudenia nielen svätencom, ale všetkým prítomným vladyka Peter.Samotná vysviacka sa uskutočnila v liturgii po premenení chleba na telo a vína na krv Ježiša Krista, pred prositeľnou ekténiou a modlitbou Otčenáš. Po predstavení svätencov svätiteľovi trikrát v sprievode svojich duchovných otcov obchádzali prestol a bozkali jeho štyri rohy, pretože odteraz budú v jeho blízkosti konať diakonskú službu.Potom na nich vladyka Peter vložil ruky a modlil sa modlitbu: „Božia milosť, ktorá chorých vždy uzdravuje a to, čo im chýba, dopĺňa, ustanovuje bohabojného poddiakona na diakona. Prosme, aby naň zostúpila milosť Presvätého Ducha a všetci volajme: Pane, zmiluj sa.“ Potom si diakoni ľahli do prachu zeme a znela ekténia – prosby za nich.Po následnej modlitbe vladyku, aby svoju službu vykonávali plní Svätého Ducha, prijali orár, časť diakonského rúcha, ktorým sa prepásali, ripidu a kadidlo – všetko za spevu Axios – Je hodný. Po pozdrave so svojím biskupom sa už ako diakoni zapojili do liturgického slávenia.V závere slávnosti poďakoval vladykovi Petrovi aj celému spoločenstvu diakon Mário Buraľ. V ďakovnej reči priblížil obsah večierňových textov sviatku a povedal, že Svätý Duch má všetko. Všetko to, čo potrebuje človek na ceste k večnosti. Novoustanovený diakon Mário tiež zdôraznil, že vo svojej službe chcú byť diakoni plní Svätého Ducha, aby tak mohli svedčiť o Kristovi, o jeho láske všade tam, kde budú poslaní.TK KBS informoval Michal Pavlišinovič
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024