V Badíne sa konalo 102. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

TK KBS, kbs, mk; ml | 07. 06. 2022 11:15Badín 7. júna (TK KBS) V dňoch 6. a 7. júna sa všetci slovenskí biskupi, členovia KBS, zišli v Badíne na 102. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Počas druhého tohtoročného zasadania biskupi vyhodnotili národnú ďakovnú púť za návštevu Svätého Otca Františka a vypočuli si sériu informačných správ z komisií a rád KBS.Oboznámili sa s aktualitami z Rady pre pastoráciu v zdravotníctve ako aj s aktivitami Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Mons. František Rábek plénum informoval o oceňovaní umelcov a vedcov v rámci Rady pre vedu,  vzdelanie a kultúru. Mons. Marek Forgáč biskupom predstavil aktualizovaný systém nahlasovania prípadov zneužívania v Cirkvi na stránke maloleti.kbs.sk. Mons. Viliam Judák informoval o teologickom sympóziu v Nitre, kde plánujú predstaviť Enchiridion odpustkov. Mons. Bernard Bober hovoril o situácii v školstve, predovšetkým v súvislosti s vyučovaním náboženstva.Mons. Cyril Vasiľ oboznámil plénum s činnosťou Rady KBS pre rodinu a informoval o iniciatívach, ktoré na podporu rodín boli predložené v slovenskom parlamente. Všetci biskupi vyjadrili presvedčenie, že je naliehavé, aby politickí predstavitelia hľadali spôsoby účinnej spolupráce pre zlepšenie situácie a pre poskytnutie konkrétnej pomoci rodinám.Počas svojho zasadania biskupi vzhľadom na službu lektora a akolytu schválili dolnú hranicu veku kandidátov: pre lektorát určili 25 a pre akolytát 30 rokov. Biskupi rokovali s predstaviteľmi Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a vypočuli si informácie o pomoci reholí utečencom z Ukrajiny ako aj rozličné problémy, ktorým čelia, spolu s návrhmi na možné riešenia.Biskupi tiež hovorili o zbierke na pomoc pre Ukrajinu, ktorá sa v katolíckych kostoloch na Slovensku konala na 5. pôstnu nedeľu roku 2022 a jej celkový výnos prekročil 1 144 000 eur. Zaoberali sa pastoračnými výzvami pre Ukrajincov žijúcich na Slovensku a formami podpory gréckokatolíckej i rímskokatolíckej cirkvi na Ukrajine. Vzhľadom na útok, ku ktorému došlo v nedeľu, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého v Nigérii, biskupi vydali nasledujúcu výzvu:"S veľkým zármutkom sme sa dozvedeli o tragédii, ktorá zasiahla našich kresťanských bratov a sestry v Nigérii. Desiatky ľudí prišli o život priamo pri náboženskom slávení, medzi nimi mnohé ženy aj deti. Bolí nás brutalita tohto šokujúceho zločinu a pridávame sa k modlitbám Svätého Otca za obete aj za ich príbuzných. Zároveň prosíme všetkých veriacich na Slovensku, aby si utrpenie nigérijských kresťanov pozorne všimli a vložili ich do svojich prosieb, aj do spoločných liturgických slávení. Voláme po zastavení každého prenasledovania kresťanov a vyprosujeme ťažko skúšanej Nigérii pokoj a zmierenie všetkých obyvateľov."K správe bolo vydané AUDIO

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024