Novým dekanom teologickej fakulty TU sa stal profesor Marek Šmid

TK KBS, mde, ml; pz | 02. 06. 2022 13:07Foto: Barbora Likavská

Bratislava 2. júna (TK KBS) Najbližšie štyri roky bude viesť Teologickú fakultu Trnavskej univerzity prof. Marek Šmid, ktorého do tejto funkcie zvolil akademický senát. Rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik v stredu odovzdal v Bratislave menovací dekrét novému dekanovi.Profesor Marek Šmid sa tejto funkcie sa ujíma pri tridsiatom výročí ako jeden zo zakladateľov obnovenej Trnavskej univerzity (1992), právny poradca prvého rektora TRUNI Antona Hajduka a tiež ako jeden zo zakladateľov právnickej fakulty. Vo funkcii nahradil jezuitu Juraja Dolinského, ktorý prekročil brány večnosti začiatkom tohto roka.Bratislava, Smid, rektor, dekan, odovzdanie dekretu„Teologická fakulta nie je mimoriadne cennou inštitúciou len pre Trnavskú univerzitu v Trnave, ale predovšetkým pre hľadanie zmyslu a tváre celej slovenskej kresťanskej teológie a filozofie,“ povedal nový dekan Marek Šmid, ktorý si kladie za cieľ prehĺbiť internacionalizáciu teologickej fakulty.„Fakulta má byť živá a sebavedomá, s vlastnou výraznou tvárou a tou osloviť k dialógu ďalších. Tou tvárou sú jej ľudia a výsledky vzdelávania a vedy, meno v zahraničí, ale aj jej verejná činnosť.Misia teologickej fakulty je širšia než jednotlivé odvetvia teológie a filozofie, je to hlas znejúci vo všetkých oblastiach vedy a vzdelávania, je to rozširujúci prístup k poznaniu a jeho odovzdávaniu. Tak bola aspoň zostrojená Trnavská univerzita, to je myšlienka univerzity ako inštitúcie prechádzajúcej storočiami.“Prof. Marek Šmid bol rektorom Trnavskej univerzity v rokoch 2011-2019. Je profesorom ústavného práva a docentom v odbore sociálna práca. Najprv (2014-2018) bol viceprezidentom, neskôr prezidentom (2018-2019) Slovenskej rektorskej konferencie. Od roku 2010 je členom katedry medzinárodného práva a európskeho práva na právnickej fakulte.Od roku 2020 pôsobí aj ako predseda odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Zaslúžil sa o prijatie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, za čo bol pápežom Jánom Pavlom Druhým vyznamenaný Rádom sv. Gregora Veľkého.TK KBS informoval Matúš Demko
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022