V Ľutine sa na kňazskom dni stretlo duchovenstvo Prešovskej archieparchie

TK KBS, is pa, rp; pz | 01. 06. 2022 11:43Prešov 1. júna (TK KBS) V bazilike minor v Ľutine sa v utorok 31. mája stretli kňazi s vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie na spoločnoom kňazskom dni. Stretnutie sa začalo modlitbou tretej hodinky a po prečítaní evanjelia dňa sa duchovenstvu prihovoril vladyka Peter. Vychádzajúc z evanjelia priblížil kňazom dôležitosť darov Svätého Ducha, zvlášť daru rozlišovania. Kňaz totiž sa môže nazdávať, že to čo robí je všetko správne, a pritom môže svojimi rozhodnutiami spôsobovať duchovnú kontraprodukciu. Je preto dôležité spolupracovať so Svätým Duchom a denne prosiť o dar rozlišovania.Na obraze Rublevovej Svätej Trojice zdôraznil tri piliere kňazskej služby, ktorými sú slovo, liturgia a spoločenstvo. Pri prvom pilieri – slove –  povedal, že kňaz má ohlasovať Božie slovo kerygmaticky. Pripomenul, že nikdy nepokazíme nič, ak sa budeme držať štyroch bodov: Ježiš Kristus ťa miluje, zomrel za teba, kráča spoločne s tebou a chce ťa zmeniť.Druhý pilier liturgia vyobrazená na ikone spoločným sedením troch osôb pri stole, je pre kňaza pozvaním, aby bol dobrý, milujúci, láskavý a odpúšťajúci. Liturgia nemá byť niečo nútené, alebo splnenie nejakej dennej kňazskej rutiny. Aj slávenie vo všedné dni má byť oslavou Boha a vzdávaním vďaky za všetko čo koná v našich životoch. Vladyka Peter zdôraznil viacero liturgických prvkov a aspektov, na ktoré kňazi majú dbať. Zvlášť pripomenul obradovú autentickosť vychádzajúcu z návratu k tradičným byzantským obradovým prvkom.  K tomu má napomôcť liturgické direktórium, ktoré po konzultácií hierarchov s liturgistami by malo byť aplikované v celej gréckokatolíckej cirkvi.Farnosť je pre kňaza spoločenstvom spoločenstiev a tým aj tretím dôležitým pilierom duchovného života. Spoločenstva nevytvára kňaz, ale Boh. Božím slovom sa zvoláva spoločenstvo. Vladyka poukázal aj na skúsenosť pastorácie v malých spoločenstvách v diaspóre, ktorú pozná z Bratislavskej eparchie. Kňaz by mal poznať svojich veriacich po mene, má byť ich otcom, ktorý je v každom čase ochotný poslúžiť.Po prednáške mali kňazi možnosť spoločne viesť duchovné a priateľské rozhovory, či poslúžiť si sviatosťou zmierenia.Informoval Michal Pavlišinovič
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024