V bratislavskej katedrále bude koncert k výročiu úmrtia Oliviera Messiana

TK KBS, gab; ml | 01. 06. 2022 10:33Bratislava 1. júna (TK KBS) V Katedrále sv. Martina v Bratislave pozývajú na organový koncert k 30. výročiu úmrtia francúzského skladateľa Oliviera Messiaena.Koncert sa uskutoční v nedeľu Zoslania Ducha Svätého 5. júna 2022 o 15:00 v Katedrále sv. Martina v Bratislave a budú na ňom uvedené jeho organové zbierky L'Ascension (Nanebovstúpenie) a Messe de la Pentecôte (Svätodušná omša). Na organe hrá Kristína Gabčová, informoval Daniel Gabčo, organista Katedrály sv. Martina v Bratislave.Bratislava, katedrala, koncert, Messian, plagatOlivier Messiaen (1908 - 1992) patril k najvýznamnejším francúzskym skladateľom 20. storočia, pričom bol vynikajúcim organistom a pedagógom. Od roku 1931 zastával post organistu v parížskom kostole Sainte-Trinité.Zoznam jeho diela úzko súvisí s jeho organovou činnosťou, pričom jeho organové diela patria ku klenotom organovej hudby 20. storočia: z mnohých možno spomenúť La Nativité du Seigneur, Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité, Livre du Saint-Sacrement a iné. Medzi najvýznamnejšie diela patrí Turangalîla-Symphonie pre orchester z roku 1949. V roku 1983 mala premiéru jeho opera o sv. Františkovi z Assisi.Jedným zo základných kameňov jeho tvorby je jeho vzťah k Bohu a ako sám Messiaen zdôrazňoval, katolícka viera: „Hlavnou myšlienkou, ktorú chcem vyjadriť, tou, ktorá je najdôležitejšia, pretože je postavená nad všetko ostatné, je existencia právd katolíckej viery. Mám to štastie byť katolíkom. Od narodenia som veriaci a sväté texty ma udivovali už od detstva.”Messiaenovo dielo se neuspokojuje s tým, že by učilo, ilustrovalo či „zkrášľovalo“ pravdy viery. Nie je to ornamentácia, ale tiež sacramentum, pretože sonorný svet jeho hudby nás určitým spôsobom uvádza do kontaktu so samotnou podstatou rozjímaných tajomstiev. Vyjadriť hudbou tajomstvá, ktoré smerujú k večnosti, k večnému životu.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023