Katolícke noviny prinášajú aj prílohu Novokňazi a absolventi Slovenska

TK KBS, za; ml | 01. 06. 2022 09:30Bratislava 1. júna (TK KBS) Vyšli nové Katolícke noviny (22/2022). Prinášajú osemstranovú prílohu Novokňazi a absolventi Slovenska 2022 s informáciami o novokňazoch zo slovenských diecéz a z jednotlivých reholí s termínmi vysviacok a primičných svätých omší.Vysvetľujú, že kňazstvo je povolanie, nie kariéra. Je to spôsob života, nie zamestnanie. Stav bytia, nielen nejaká funkcia. V radostnej atmosfére času, keď do Pánovej vinice prichádzajú noví pracovníci, sa opäť pýtame: Kto je novozákonný kňaz? Aký by mal byť?V novokňazskej prílohe uverejňujú aj rozhovor s pátrom Wieslawom Krzyszychom o kňazstve a spomienku na biskupa Ostravsko-opavskej diecézy Františka Václava Lobkowicza.Odpovedajú na čitateľskú otázku, prečo by mal byť každý kňaz aktívny v pastorácii a do akej miery by ňou mal realizovať svoje poslanie. Vysvätený kňaz je pastierom jemu zverených veriacich. Je pre nich učiteľom viery a vysluhovateľom sviatostí a svätenín.Prinášajú reportáž z farnosti Bánovce nad Bebravou. Z jej rodín vychádzajú duchovné povolania aj v súčasnosti. Katolícke noviny sa o tom presvedčili na vlastné oči. Počas návštevy nás ústretovo sprevádzal farár, dekan Stanislav Garaj.Rozprávajú sa s jezuitským pátrom Ladislavom Csontosom, ktorý sa v marci dožil požehnaného životného jubilea 70 rokov. „Motorom môjho života je milovať dnes viac ako včera,“ hovorí páter Ladislav Csontos, človek a kňaz par excellence.Predstavujú talianskeho misionára Adriana Pelosina, ktorý vyše štyridsať rokov pôsobí v Thajsku, kde sa venuje ľuďom na okraji spoločnosti. Túžba po kňazstve sa v jeho srdci zrodila už v detstve. Do budhistickej krajiny len s pol percenta kresťanov otec Adriano – ktorý je kňazom a misionárom až do špiku kostí – prišiel, keď mal 32 rokov.Spomínajú na nedávno zosnulého výnimočného českého herca Josefa Abrháma. „Herecká misia sa končí so životom,“ povedal Josef Abrhám, keď si pred dvanástimi rokmi preberal na filmovom festivale v Trenčianskych Tepliciach cenu Hercova misia. Jeho životná i herecká misia sa uzavrela v pondelok 16. mája.TK KBS informovala Zuzana Artimová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024