Maltézska pomoc spustila dodávky pomoci pre sociálne slabé skupiny na Ukrajine

TK KBS, sb, rp, pz | 31. 05. 2022 11:47Bratislava 31. mája (TK KBS) Maltézska pomoc Slovensko doviezla humanitárnu pomoc v objeme viac ako päť ton marginalizovaným skupinám na Ukrajine. Ide najmä o trvanlivé potraviny a hygienické potreby, ktoré budú do pohraničných oblastí dodávané pravidelne. Distribúcia je zabezpečená v spolupráci s miestnymi samosprávami, cirkvou a zástupcami rómskej komunity, ktorí pomoc dostanú priamo k tým, ktorí ju najviac potrebujú.Maltézska pomoc Slovensko, v spolupráci s Úradom vlády SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Generálneho konzula SR v Užhorode, spustila pravidelný dovoz humanitárnej pomoci pre marginalizované skupiny na Ukrajine. Marginalizované skupiny, vrátane ukrajinského rómskeho obyvateľstva, totiž trpia akútnym nedostatkom základných potravín a hygienických potrieb. Distribúcia z centrálnych skladov humanitárnej pomoci mnohokrát zlyháva práve smerom k obyvateľom, ktorí sú na túto pomoc odkázaní najviac. Aby dodávky boli skutočne adresné a predišlo sa možnému zneužívaniu či špekuláciám, Maltézska pomoc Slovensko spolupracuje s Mestským zastupiteľstvom Užhorodu a Zakarpatskej oblasti, miestnymi samosprávami, cirkvou a zástupcami rómskej komunity. Tí pripravujú konkrétne zoznamy potrebnej humanitárnej pomoci a následne zabezpečujú jej distribúciu odkázaným obyvateľom. Doposiaľ boli zrealizované dve dodávky humanitárnej pomoci, a to dňa 24. mája a 27. mája v spolupráci s charitatívnou organizáciou Maltézskeho rádu zo Slovinska.„Sme radi, že sa nám podarilo započať spoluprácu s piatimi obcami na Ukrajine, ktoré ležia v pohraničnej oblasti. Humanitárna pomoc, ktorú budeme na pravidelnej báze dodávať v spolupráci s našimi sesterskými organizáciami v rámci Maltézskeho rádu, poputuje najbiednejším vrstvám obyvateľstva, vrátane rómskej komunity,“ povedal Július Brichta, prezident Maltézskej pomoci Slovensko. „Pri distribúcii nám pomôže miestna samospráva a cirkev, ktorí zabezpečia, že pomoc sa skutočne dostane tam, kde je potrebná,“ dodal Brichta.Maltézska pomoc Slovensko bola jednou z prvých organizácií pomáhajúcim hneď od začiatku  vojny na Ukrajine. Už od druhého dňa od vypuknutia vojny poskytuje služby na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Služby ponúkané 24 hodín denne, 7 dní v týždni zahŕňajú sociálnu a psychologickú pomoc všetkým prichádzajúcim utečencom. Momentálne pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou rozširuje aj o priame dodávky humanitárnej pomoci pre sociálne najslabšie komunity na Ukrajine.TK KBS informovala Simona Blašková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024