Bratislavská arcidiecézna charita po druhý raz vyhlasuje grantový program

TK KBS, mta, ml; pz | 31. 05. 2022 11:35Bratislava 31. mája (TK KBS) Bratislavská arcidiecézna charita už po druhýkrát vyhlasuje grantový program na podporu kreatívnej charitnej činnosti CreoCaritas. Farnosti, farské charity, spoločenstvá a organizácie slúžiace vo farských komunitách sa môžu uchádzať o grant od 1. do 31. júna 2022. BACH na pomoc a podporu kreatívnej charitnej činnosti v Bratislavskej arcidiecéze prerozdelí 30 000 eur.BACH sa, spoločne s ostatnými arci/diecéznymi charitami na Slovensku, dlhodobo snaží vytvárať sieť charitnej pomoci aj prostredníctvom farských charít a dobrovoľníkov a podporovať myšlienky rozmanitej charitnej činnosti v komunitách miest, obcí, farností a spoločenstiev.„Grant je podporou charitnej tvorivosti, spolupatričnosti a ochoty ľudí vo farnostiach, aby mohli realizovať priamu a efektívnu pomoc ľuďom vo svojom okolí,“ vysvetľuje motiváciu vyhlásenia grantovej výzvy CreoCaritas Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity.„BACH chce programom CreoCaritas časť prostriedkov získaných od darcov v zbierkach vrátiť spoločenstvám, ktoré sú pripravené reagovať na potreby svojich blížnych. Je to udržateľný a sceľujúci rozmer charitnej činnosti v celej Bratislavskej arcidiecéze. Prostriedky sa takýmto spôsobom dostanú tam, kde sú potrebné a dobre využité,“ dodáva riaditeľ BACH.Každý projekt zameraný na pomoc, podporu a rozvoj jednej alebo viacerých cieľových skupín je vítaný, kreativite sa naozaj medze nekladú. V minuloročnej výzve sme podporili až sedemnásť rôznych projektov. Podporili mnohé projekty s cieľom posilnenia a budovania komunity, projekty zabezpečujúce starostlivosť o núdznych ale aj o tých, ktorí túto starostlivosť vykonávajú.Podporené boli aj oblasti vzdelávania a formácie detí v predškolskom, školskom veku i dospievajúcich. Pomohli sme deťom zo znevýhodneného prostredia, aby mohli športovať o rozvíjať svoje talenty. Svoje miesto v podporených projektoch mali aj témy medzikultúrneho dialógu a rúcania predsudkov i ekologický a environmentálny rozmer.Víťazné projekty budú podporené financiami už tento rok. Bratislavská charita sa zameria na podporu žiakov a študentov, seniorov, zdravotne znevýhodnených, rodín s deťmi, osamelých rodičov, rozvedených, vdovy a vdovcov, siroty, deti rozvedených rodičov, animátorov či dobrovoľníkov z farností, ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny či tretích krajín.Dôležitým aspektom je kreativita a inovatívnosť v širokej oblasti charitných aktivít. Záujemcovia môžu svoj projekt prihlásiť jednoducho, vyplnením online formulára na bach.egrant.sk.  Podrobné informácie o grante CreoCaritas nájdete aj na www.charitaba.sk, informoval Martin Takács z Bratislavskej arcidiecéznej charity.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024