Pápež prijal židovskú organizáciu: Na zabránenie eskalácii zla potrebujeme pamäť

TK KBS, RV, jb, mh; rp | 30. 05. 2022 17:40Vatikán 30. mája (RV) „Aby sme zabránili eskalácii zla, je dôležité pripomínať si minulosť, pamätať na vojny, na holokaust a mnohé ďalšie ukrutnosti“, uviedol pápež František pri stretnutí so židovskou organizáciou „B'nai B'rith International“, ktorej tri desiatky zástupcov prijal v pondelok 30. mája. Násilie má vždy za spoločníka lož a ľahostajnosť, pripomenul s poukázaním na biblický príbeh Kaina a Ábela.Svätý Otec vyjadril radosť, že sa po dvoch rokoch obmedzenia návštev pandémiou môže opäť stretnúť so židovskou organizáciou. Pripomenul, že s „B'nai B'rith International“ má Svätá stolica dlhú históriu kontaktov už od deklarácie II. vatikánskeho koncilu Nostra aetate o vzťahoch Cirkvi s mimokresťanskými náboženstvami, vydanej v roku 1965.Pápež s ocenením poukázal na humanitárnu prácu organizácie so slovami, že  pre kresťanov i židov „pomáhať núdznym znamená aj uskutočňovať vôľu Najvyššieho, ktorý, ako hovorí žalm, «ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy» (Ž 146,9)“. Ďalej Svätý Otec zdôraznil, že pamätať na ukrutnosti spôsobené v minulosti by mali zabrániť tým, ktoré vidíme v súčasnosti:„Drahí priatelia, žijeme v dobe, keď je mier v mnohých častiach sveta ohrozený: zdá sa, že partikulárne a nacionalistické názory, poháňané sebeckými záujmami a chamtivosťou po zisku chcú čoraz viac získať prevahu. To však zvyšuje riziko, že v konečnom dôsledku sa stratí a pošliape samotná ľudskú dôstojnosť. Aby sme zabránili eskalácii zla, je dôležité pripomínať si minulosť, pamätať na vojny, pamätať na holokaust a na mnohé ďalšie ukrutnosti.Naša spoločná duchovná pamäť, o ktorej svedčia stránky Svätého písma, nás vracia k prvému násilnému činu, keď Kain zabil svojho brata Ábela. «A Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil: „Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“» (Gn 4,9). Kain popiera, že by vedel, kde sa nachádza brat, ktorého práve vlastnými rukami zabil, a že sa oňho nestará: násilie má vždy za spoločníka lož a ľahostajnosť.Kde je tvoj brat? Nechajme sa vyprovokovať touto otázkou, opakujme ju často. Nemôžeme nahradiť Boží sen o bratskom svete nejakým svetom jedináčikov, násilníckych a ľahostajných. Zoči-voči násiliu, zoči-voči ľahostajnosti nás posvätné stránky privádzajú späť k tvári brata, k „výzve ty“. Tu sa meria vernosť tomu, čím sme, našej ľudskosti: meria sa v bratstve, meria sa v tvári druhého.“Na záver pápež František členom židovskej komunity „B'nai B'rith International“ vyjadril svoju vôľu naďalej udržovať vzájomný dialóg a spoluprácu medzi katolíkmi a židmi, predovšetkým na ceste k pokoju ľudstva:„Vždy mi ležalo na srdci podporovať a prehlbovať židovsko-katolícky dialóg – pretože už ako malý chlapec som mal v škole židovských spolužiakov – dialóg tvorený stretnutiami tvárí, konkrétnymi gestami bratstva. Spoločne napredujme, na základe spoločných duchovných hodnôt, v obrane ľudskej dôstojnosti proti akémukoľvek násiliu a snažme sa o pokoj. Nech nás Všemohúci požehná, aby naše priateľstvo rástlo a aby sme spoločne pracovali pre spoločné dobro. Ďakujem, Shalom!“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023