V Komárne oslávili desiate výročie vysielania Rádia Mária

TK KBS, abu tt, lle, ml; pz | 30. 05. 2022 12:57Komárno 30. mája (TK KBS) V sobotu 28. mája sa v Bazilike svätého Ondreja v Komárne konala slávnostná svätá omša pri príležitosti 10. výročia požehnania štúdia Rádia Mária v Komárne. Ďakovnú svätú omšu celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.Rádio Mária vysiela v Komárne v maďarskom jazyku. Je súčasťou celosvetovej siete Rádia Mária so sídlom v Taliansku. Na začiatku svätej omše pozdravil prítomných programový riaditeľ rádia Lóránt Lépes. Arcibiskup Ján Orosch vo svojom príhovore pripomenul prípravu, ktorá predchádzala vzniku štúdia a začiatky vysielania. Vyzdvihol, že v súčasnosti na Slovensku fungujú dve Rádiá Mária: v Bratislave slovenské a v Komárne maďarské vysielanie. Pripomenul dôležité poslanie rádia pre chorých a starých, ktorí nemajú inú možnosť sa zapojiť do liturgie a spoločných modlitieb.Prezident rádia v Komárne Zsolt Szabó sa vo významnej miere pričinil o to, že na Slovensku vysielajú na troch frekvenciách: v Nových Zámkoch, v Leviciach a v Rožňave. Na konci svätej omše prezident rádia pozdravil trnavského arcibiskupa aj pri príležitosti jeho narodenín. Anna Ancsinová, Prof. József Lapos, bývalí prezidenti Rádia Mária Rádia ako aj súčasný prezident a programový riaditeľ boli ocenení pamätnou medailou Trnavskej arcidiecézy. Na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia Rádia Mária z Rumunska, Srbska a Maďarska, ktorí sa na záver krátko prihovorili prítomným.Rádio Mária vzniklo na podnet sv. Jána Pavla II. v obci Erba v roku 1987. V roku 1990 sa vysielanie rozšírilo na celé Taliansko. V roku 1998 bola založená Svetová rodina Rádia Mária (World family of Radio Maria), ktorá koordinuje založenie nových rádií a združuje už existujúce  rádiá. V súčasnosti Svetová rodina zastrešuje 122 rádií.Rádio Mária je založené na službe dobrovoľníkov a je financované z darov poslucháčov a sponzorov. Kostru programu tvorí modlitba (denne sv. omša, celá liturgia hodín, ružence), kresťanské učenie (katechéza, exegéza, liturgika, prednášky...) a kresťanský život (pastorácia rodín, programy pre deti a mládež, svedectvá...).Podľa stanov Rádio Mária nevysiela reklamu, nezaoberá sa straníckou politikou. Jeho cieľom je viesť poslucháčov k autentickému kresťanskému životu, duchovná obnova, rast vo viere pod ochranou Panny Márie. Rádio Mária je finančne a právne nezávislé od Cirkvi i štátu, ale je v plnej miere verné učeniu Katolíckej cirkvi. Garantujú to kňazi, ktorí sú programovými riaditeľmi rádia v jednotlivých krajinách.Svätý Otec Benedikt XVI. v októbri 2009 na námestí sv. Petra týmito slovami pozdravil prítomných predsedov a riaditeľov Rádií Mária: „Pozdravujem delegátov Svetovej rodiny Rádia Mária z rôznych kontinentov. Povzbudzujem ich, aby pokračovali vo veľmi dôležitej práci v službe šírenia evanjelia“.Dnes už zosnulý pán Emanuele Ferrario, prvý prezident Svetovej rodiny Rádia Mária dostal čestné vyznamenanie mesta Miláno z dôvodu, že „prostredníctvom Rádia Mária sa niekoľko desiatok miliónov ľudí môže denne modliť ako jedna veľká viacjazyčná rodina. Rádio Mária sa stalo celosvetovou sieťou, ktorá preklenuje kontinenty.“Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave Lóránt Lépes
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023