Svätý Otec menoval nového biskupa v Brne, stal sa ním Pavel Konzbul

TK KBS, ts cbk, ml; pz | 27. 05. 2022 10:30



Vatikán 27. mája (TS ČBK) Svätý Otec František vo štvrtok, na sviatok Nanebovstúpenia Pána, vymenoval za 14. diecézneho brnianskeho biskupa Mons. Pavla Konzbula, súčasného pomocného brnianskeho biskupa, titulárneho biskupa litomyšlského a generálneho vikára Brnianskej diecézy. Svojho úradu sa ujme na slávnosť sv. Petra a Pavla (29. júna 2022) pri bohoslužbe o 16:00 v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brne. Nového biskupa dostáva Brnianske biskupstvo v roku svojho 245. výročia založenia.



Životopis biskupa Pavla Konzbula



Pavel Konzbul sa narodil 17. októbra 1965 v Brne-Julianove. Po absolvovaní gymnázia v Brne na Křenovej ulici pokračoval v štúdiu na Elektrotechnickej fakulte Vysokého učení technického v Brne (VUT), kde v roku 1989 promoval. Po absolvovaní ročnej základnej vojenskej služby nastúpil do Ústavu prístrojovej techniky Akadémie vied Českej republiky v Brne ako odborný a neskôr vedecký pracovník. Tam sa zaoberal vývojom a implementáciou cievok na korekciu magnetického poľa pre tomografiu jadrovou magnetickou rezonanciou. Publikoval vo viacerých medzinárodných vedeckých časopisoch. Externe vyučoval na Elektrotechnickej fakulte VUT v Brne, kde tiež obhájil doktorandskú prácu v oblasti teórie elektromagnetického poľa.



V roku 1995 vstúpil do laického združenia svätého Dominika, kde bol niekoľko rokov zástupcom národného provinciála v Prahe. V tom istom roku začal študovať na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, ktorú ukončil v roku 2000. Od toho istého roku je aj členom Spoločnosti pre cirkevné právo. V roku 2003 ho brniansky diecézny biskup Vojtěch Cikrle vysvätil za kňaza v Katedrále sv. Petra a Pavla. Potom pôsobil ako farský vikár v Boskoviciach a Svitávke, v Hustopečiach u Brna, Starovičkách a excrurrendo administrátor v Staroviciach.



V roku 2005 bol vymenovaný za špirituála Biskupského kolégia v Brne a v roku 2013 za farára farnosti pri Katedrále sv. Petra a Pavla v Brne a za člena Kňazskej rady brnianskej diecézy. V októbri 2015 ho brniansky biskup Vojtěch Cikrl vymenoval za kanonika Kráľovskej stolice sv. Petra a Pavla v Brne. V sobotu 21. mája 2016 pápež František vymenoval Pavla Consbula za pomocného biskupa brnianskeho a titulárneho biskupa litomyšlského. Biskupskú vysviacku prijal 29. júna 2016 v Katedrále svätého Petra a Pavla v Brne z rúk svojho diecézneho biskupa Vojtěcha Cikrleho.



V Českej biskupskej konferencii je biskup Pavel Konzbul členom Komisie pre kňazstvo a Komisie pre katolícku výchovu. Je autorom jedenástich publikácií, najmä pre mladých ľudí, a je aktívny aj na sociálnych sieťach.



Zdroj: cirkev.cz




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024