V Bazilike sv. Kríža v Kežmarku sa pomodlia pobožnosť Cesta svetla

TK KBS, fke, ftr, ml; pz | 27. 05. 2022 10:07Kežmarok 17. mája (TK KBS) Pobožnosť krížovej cesty (po latinsky Via Crucis) končí 14. zastavením - uložením Pána Ježiša do hrobu. Jestvuje aj tzv. Via Lucis – Cesta svetla, čo je pobožnosť, ktorá má taktiež 14 zastavení.  Vznikla v prostredí saleziánov a prvýkrát sa ju modlili už v roku 1988. Je to 14 zamyslení o zjavení sa Pána Ježiša po svojom zmŕtvychvstaní až po zoslanie Ducha Svätého.Vo farnosti Kežmarok tamojší kňazi a laickí veriaci sa pomodlia pobožnosť Via Lucis v piatok 27. mája o 19:00 v Bazilike sv. Kríža. Bude spojená s premietaním obrazov k jednotlivým zastaveniam. Zástupcovia spoločenstiev sa pomodlia jednotlivé zastavenia a po každom zastavení položia zažatú sviecu na svietnik k veľkonočnej svieci.Kezmarok, Via Lucis, plagat„Je to nová forma katechizácie a prežívania duchovného života. Chceme ju využiť, aby sme si všetci pripomenuli, že kresťania sú ľudia Veľkej Noci, tzn. sme nositeľmi posolstva o smrti a zmŕtvychvstaní Krista, čo je základ našej viery. Preto túto pobožnosť zakončíme obnovením krstných sľubov zo zažatými sviecami v rukách,“ vysvetľuje František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023