Slovenskú delegáciu na Svetovom stretnutí rodín povedie vladyka Vasiľ 

TK KBS, ssr; ml | 25. 05. 2022 11:15Bratislava 25. mája (TK KBS) Košický eparcha Mons. Cyril Vasiľ, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu, povedie slovenskú delegáciu na Svetovom stretnutí rodín v Ríme (22. - 26. júna 2022).Ide o stretnutie, ktoré spája tisíce rodín z piatich kontinentov, aby sa spoločne modlili, viedli dialóg, vzdelávali sa, vzájomne sa zdieľali a pochopili hĺbku úlohy, ktorú má kresťanská rodina ako domáca cirkev a subjekt evanjelizácie. Každé tri roky ho zvoláva Svätý Otec vždy na inom mieste sveta. Najbližšie sa malo konať vlani, pre pandémiu ho však posunuli o rok neskôr. „Slovenskú delegáciu povedie vladyka Cyril Vasiľ," informuje Rada KBS pre rodinu. Spolu s ním budú KBS zastupovať Róbert Neupauer, kňaz Spišskej diecézy, manželia Monika a Alfonz Juckovci z Bratislavskej arcidiecézy, gréckokatolícky kňaz Jozef Matejovský s manželkou Annou z Košickej eparchie a Richard a Mária Kucharčíkoví s rodinou z Košickej arcidiecézy. Najbližšie Svetové stretnutie rodín bude mať dve formy - rímsku a diecéznu úroveň Rímsky program sa začne Teologicko-pastoračným kongresom so sprievodnými aktivitami (od 22. do 25. júna). V stredu 22. júna o 18:00 sa uskutoční festival so svedectvami rodín za prítomnosti Svätého Otca.  Ostatné dni bude kongres doplnený o sprievodné slávenia, eucharistickú adoráciu, pastoračné konferencie a panelové diskusie, ktoré prinesú do dialógu pastoračné skúsenosti z celého sveta. Na týchto iniciatívach sa zúčastnia najmä delegáti z biskupských konferencií a medzinárodných hnutí zapojených do pastorácie rodín. V sobotu 25. júna o 18:00 sa na Svätopeterskom námestí uskutoční svätá omša, ktorá bude okrem pozvaných delegátov otvorená najmä pre rodiny z rímskej diecézy, ktoré sa budú môcť zhromaždiť okolo svojho biskupa, Svätého Otca. Svätá omša v sobotu popoludní bola zvolená preto, aby rodiny na celom svete mohli v nedeľu sláviť Eucharistiu so svojimi biskupmi.Program vo Vatikáne sa ukončí v nedeľu na obed modlitbou Anjel Pána so Svätým Otcom na Námestí svätého Petra. Jednotlivé podujatia bude samozrejme môcť sledovať každý prostredníctvom streamingu a čiastočne aj v televízii. Podujatia s pápežom Františkom plánuje vysielať TV LUX a Rádio LUMEN, mapovať ich bude aj Tlačová kancelária KBS. Druhou formou je diecézna úroveň.  V tých istých dňoch, ako bude prebiehať program v Ríme, sa všetky rodiny na svete budú môcť zúčastniť na diecéznych stretnutiach a svätej omši, ktoré je každý biskup pozvaný zorganizovať vo svojej diecéze. Zapoja sa aj na Slovensku. Prehľad diecéznych stretnutí rodín je možné nájsť na oficiálnej stránke X. svetového stretnutia rodín na Slovensku. Dejiny Svetového stretnutia rodín siahajú do roku 1981, kedy dnes už svätý Ján Pavol II. ohlásil apoštolskú exhortáciu Familiaris consortio a zriadil Pápežskú radu pre rodinu, ktorá toto podujatie organizačne organizuje v spolupráci s diecézou v mieste ich konania. V roku 2016 sa Pápežská rada pre rodinu spojila s ďalšími Radami a vzniklo Dikastérium pre laikov, rodinu a život, ktoré spolu s Rímskou diecézou koordinuje prípravy najbližšieho SSR.Prvé Svetové stretnutie rodín inicioval po prvýkrát v roku 1994 sv. Ján Pavol II. Tento rok Organizácia Spojených Národov vyhlásila za "Medzinárodný rok rodiny".  Pápež Ján Pavol mal túžbu oslavovať Rok rodiny aj v Cirkvi a tak vzniklo 1. svetové stretnutie rodín, ktoré sa konalo v Ríme, 8. - 9. októbra 1994 a bolo zastrešené Pápežskou radou pre rodinu. Súčasťou každého SSR je Medzinárodný teologicko-pastoračný kongres, kongres detí, Eucharistické slávenia pre rodiny a účastníkov stretnutia, festival so svedectvami rodín, záverečná svätá omša, ktorej za účasti kardinálov, biskupov a kňazov z celého sveta predsedá Svätý Otec alebo jeho delegát. Každé Svetové stretnutie rodín má svoje svoje symboly - logo, modlitbu a hymnu. Na podujatie sa rodiny chystali vo farnostiach podľa 7 katechéz, ktoré pripravila Rímska diecéza. Zdroje: Archív TK KBS, www.svetovestretnutierodin.sk, rodina.kbs.sk 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023