V Skalnom sanktuáriu na hore Butkov si opäť uctili svätého Jána Pavla II.

TK KBS, dla, ml; pz | 24. 05. 2022 08:24Ladce 24. mája (TK KBS) V sobotu 21. mája 2022 sa v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov konala tradičná jarná púť k ucteniu sv. Jána Pavla II.Hora Butkov, jarna put, Jan Pavol II.Púť začala modlitbou krížovej cesty Božieho milosrdenstva, ktorú s veriacimi viedol dekan z Kysuckého Nového Mesta Peter Holbička so Školskými sestrami sv. Františka zo Žiliny.  Svedectvo obrátenia a vďaky za dar Božieho milosrdenstva vyspieval folkový spevák Peter Janku so zoskúpením Zoe guartet. V hodine Božieho milosrdenstva rehoľné sestry Matky Božieho milosrdenstva z Krakova viedli rozjímanie a Korunku Božieho milosrdenstva.Hora Butkov, jarna put, Jan Pavol II.Svätú omšu celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. V úvode všetkých prítomných privítal ladecký farár Mons. Jozef Petráš. Tuto púť nazval ďakovnou púťou za dar veľkého pápeža sv. Jána Pavla II. a zároveň poďakovaním za dielo Božej prozreteľnosti - Skalného Sanktuária, ktorého stavebný rozvoj bol nateraz zavŕšený dobudovaním „Zóny pokánia daru Božieho milosrdenstva“, kde desať kňazov vysluhovalo počas púte sviatosť zmierenia.Hora Butkov, jarna put, Jan Pavol II.V homílii sa viac ako 3000 pútnikom prihovoril biskup Galis povzbudivými slovami zo životného odkazu Jána Pavla II. Vyzval nás, aby sme sa neznepokojovali všetkým tým čo je sa deje okolo nás a nechali sa viesť Božím Duchom. Odkaz Jána Pavla II. je tu stále pre nás. Sme pozvaní aby sme šli za Ježišom. „Nechaj to tak a kráčaj každý deň za mnou,“ hovorí Ježiš. Svätú omšu sprevádzal spevácky zbor NITRIA z Nitra a na organe hrala Eva Jakúbková.TK KBS informovala Dominika Ľachká
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024