V Bratislave sa konala provinciálna kapitula menších bratov františkánov

TK KBS, sbr, ml; pz | 23. 05. 2022 13:46Bratislava 23. mája (TK KBS) V dňoch 16. – 20. mája 2022 sa v Bratislave konala provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov na Slovensku. Účastníci kapituly diskutovali o rehoľnej formácii vo všetkých jej stupňoch, o prehlbovaní a praktizovaní františkánskej identity a svedectve života podľa evanjelia v súčasných podmienkach Cirkvi a sveta vrátane výziev pápeža Františka.V očakávaní blížiacich sa 800–ročných jubileí Rádu, ktorými sú schválenie františkánskej reguly (1223), stigmatizácia sv. Františka (1224), jeho Pieseň brata Slnka (1225), Testament zo Sieny a Veľký testament (1226) a napokon prechod sv. Františka do večnosti (1226), bratia prijali viacero uznesení.Zároveň bolo zvolené nové vedenie provincie na čele s provinciálnym ministrom br. Jurajom Andrejom Mihálym, vikárom provincie br. Jozefom Čirákom a poradným zborom (definitóriom) v zložení br. Ján Kapistránsky Lazový, br. Šimon Supek, br. Gracián Vančo a br. František Xaverský Olbert.Bratislava, kapitula, frantiskani, vedenieMenší bratia františkáni majú na Slovensku v súčasnosti 72 členov (z toho 44 kňazov, 2 diakonov, 18 bratov laikov a 8 bratov vo vstupnej formácii). Pôsobia v 8 kláštoroch (Bratislava, Trnava, Hlohovec, Beckov, Trstená, Nové Zámky, Fiľakovo a Prešov), na pustovni v Beňadíne a vo farnosti Gelnica. Priemerný vek bratov provincie je 48 rokov.Okrem bežnej pastoračnej služby rozvíjajú aktivity v Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove a v Dome prijatia pre ukrajinských utečencov v Pruskom. V období pandémie slúžili ako sanitárni dobrovoľníci a  kapláni na covidových nemocničných oddeleniach, udržiavali živý kontakt s veriacimi cez prenosov bohoslužieb cez internet a vysluhovali sviatosti v rámci individuálnej pastorácie.Bratia františkáni na Slovensku v duchu a podľa vzoru svojho zakladateľa, sv. Františka z Assisi, chcú byť svojou radostnou prítomnosťou nositeľmi pokoja a zmierenia uprostred polarizovanej spoločnosti, uvádza list pre médiá, ktorý je zároveň správou o provinciálnej kapitule Rehole menších bratov - Františkánov na Slovensku.TK KBS informoval br. Simeon Brindzák OFM
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023