Pápež: Komunikátor musí vychádzať von zo sebareferenčnosti

TK KBS, RV, zk, mh; rp | 23. 05. 2022 11:51Vatikán 23. mája (RV) Dialóg s druhým nie je možné obmedziť len na výmenu dát, jednoduchá výmena správ nie je skutočnou komunikáciou. Túto skutočnosť pripomenul pápež František redaktorom a čitateľom najrozšírenejšieho talianskeho katolíckeho týždenníka Famiglia Cristiana (Kresťanská rodina), ktorý slávi 90. výročie svojho vzniku. Tisícku veriacich prijal Svätý Otec v Aule Pavla VI. v sobotu 21. mája.Spomínaný katolícky týždenník založil blahoslavený Giacomo (Jakub) Alberione (1884-1971), nadšený evanjelizátor pomocou komunikačných prostriedkov, ktorý je tiež zakladateľom široko rozvetvenej Paulínskej rodiny. Paulínskym komunikátorom pápež pripomenul:„Dnes sa pred nami otvárajú najmä dve cesty: cesta bratstva a cesta integrálnej ekológie. Musíme ísť týmito cestami, metóda však zostáva rovnaká: dialóg a načúvanie, ktoré umožňujú pestovať vzťahy“.„Vzťah s druhým nemožno obmedziť len na jednoduchú výmenu dát či informácií“, upozornil Svätý Otec: „Pokiaľ ide o dialóg, je dôležité pochopiť, že nie je redukovateľný na púhu výmenu dát či informácií, a že vzťah s druhým nie je možné obmedziť len na spojenie. Toto vy dobre viete! Nemôžme si zamieňať púhy kontakt za prejav dialógu a interakcie alebo jednoduchú výmenu správ za skutočnú komunikáciu.“Komunikátor musí vychádzať zo seba, vytvárať vzťahy, spomenul pápež:„Komunikácia je hlbším cvičením, ktoré vedie vychádzať von zo zahľadenosti do seba. Prekonať sebareferenciu, aby sme hľadeli na širší horizont, je v tomto čase epochálnej zmeny nevyhnutné. Aby komunikátor spoznal partnerov v dialógu pri svojej misii a priblížil sa k nim, musí sa vydať cestou „vychádzania“, a v prípade potreby i zmeniť postoje a mentalitu. Túto cestu nám ukázal Druhý vatikánsky koncil, potom sv. Pavol VI., sv. Ján Pavol II., ale ešte prv je to príklad apoštola Pavla, ktorý pri komunikovaní evanjelia vytváral vzťahy a spoločenstvá.“Svätý Otec napokon redaktorom a čitateľom katolíckeho týždenníka Famiglia cristianapripomenul slová bl. Jakuba Alberioneho, ktorý hovorieval:«Nemožno dať väčšie bohatstvo tomuto chudobnému a pyšnému svetu než Ježiša Krista. Mária darovala svetu milosť v Ježišovi Kristovi; aj naďalej ho ponúka aj v priebehu storočí. [...] Svet potrebuje Ježiša Krista, Cestu, Pravdu a Život. Mária ho dáva prostredníctvom apoštolov a apoštolátov, ktoré ona vzbudzuje, formuje, pomáha  im a korunuje ich plodmi a slávou v nebi».
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023