Prvá svätá spoveď a sväté prijímanie u slovenských gréckokatolíkov v Anglicku

TK KBS, ts ke, rp; pz | 23. 05. 2022 11:11Košice 23. mája (TK KBS) Na šiestu nedeľu po Pasche, 22. mája, navštívil gréckokatolícku misiu v Londýne vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. Stalo sa tak pri príležitosti slávnostného prijímania a prvej svätej spovede deviatich detí, ktoré spolu s rodičmi patria do tohto spoločenstva. Svätú liturgiu spoločne s vladykom Cyrilom slávil aj vladyka Kenneth Nowakowski, londýnsky eparchiálny biskup, archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkej (generálny vikár) Košickej eparchie a Siarhiej Stasievič, ktorý spravuje greckokatolícku misiu v Londýne. V úvode slávnosti otec Siarhiej deťom vysvetlil, že ako nemôžu žiť bez jedla a vody, nemôže žiť ich duša bez Tela a Krvi Kristovej.Arcibiskup Cyril vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť stretávania sa, osobitne pri slávení Eucharistie, k čomu veriacich Kristus neustále pozýva slovami: „Toto robte na moju pamiatku“.  Poukázal na skutočnosť, že ľudia mimo domova v rôznorodom svete často strácajú svoju kultúrnu i náboženskú identitu. Je preto veľmi dôležité, že existujú spoločenstvá, ako toto, kde ľudia vedia, kam patria a kde je ich pôvod. Rovnako to bolo i v starom pohanskom Ríme, kde sa stretávali prvotní kresťania z mnohých krajín, vrátane apoštolov, a spoločne zdieľali svoju vieru a čo zažili s Ježišom. Takto priviedli mnohých k Zmrtvýchvstalému Kristovi, vysvetlil vladyka Cyril. Dodal tiež, že Ježišovým posolstvom z Evanjelia o zázračnom uzdravení slepého nebolo vyriešiť všetky problémy a nešťastia ľudstva, ale poukázať na niečo omnoho hlbšie, a teda to, ako nešťastie a utrpenie môžu byť cestou k Bohu.Slávnostne prijímajúcim sa prihovoril aj vladyka Kenneth, ktorý zaujal deti vyhlásením, že Kristovo Telo a Krv sú najchutnejším pokrmom na svete. Nabádal deti, aby sa celý život snažili byť svätými, ako sa, podľa jej slov, snažila napríklad dnes už svätá matka Tereza z Kalkaty. Práve časté prijímanie Eucharistie je podľa vladyku vynikajúcim návodom na ceste k svätosti.Na záver sa deti poďakovali biskupom no predovšetkým otcovi Siarhiejovi a Katke Lucovičovej ktorí ich dlhé mesiace duchovne a katecheticky pripravovali. Následne im vladyka Cyril odovzdal darčeky ktoré im majú pripomínať tento slávnostný deň.Ďalšie deti, ktoré by chceli pristúpiť k prvej svätej spovedi a slávnostnému prijímaniu v roku 2023, sa môžu na prípravu prihlásiť poslaním správy na stránku: https://www.facebook.com/grekokatolicivanglicku. Slovenské sväté liturgie gréckokatolíckej misie v Londýne sú každú nedeľu o 10:30.Informoval Marek Vojčík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024