Východotimorská republika zavedie dokument o bratstve do osnov škôl

TK KBS, RV CZ, jag, ml; pz | 21. 05. 2022 10:10Východný Timor 21. mája (RV CZ) Novozvolený prezident Východného Timoru José Ramos-Horta oznámil, že jeho krajina prijala Dokument ľudského bratstva ako národný dokument, ktorý sa má zaviesť vo vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách tejto juhovýchodnej ázijskej krajiny.Prezident Ramos-Horta uviedol, že národný parlament jednomyseľne odhlasoval prijatie dokumentu o ľudskom bratstve ako národného dokumentu. Ako prezident potom podpísal vyhlásenie, v ktorom sa zaviazal spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi v oblasti vzdelávacieho systému, ako aj s katolíckou cirkvou a inými náboženskými skupinami, aby sa učenie a hodnoty dokumentu o ľudskom bratstve stali súčasťou východotimorských školských osnov.Východotimorský prezident, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny za mier, dodal: „Keď sa pozrieme na Dokument o ľudskom bratstve a porovnáme ho s našou (východotimorskou) ústavou, zistíme, že v ústave je mnoho článkov, ktoré zodpovedajú zásadám Dokumentu o ľudskom bratstve, ktorého autormi sú Jeho Svätosť pápež František a Jeho Eminencia veľký imám Al-Azhar, profesor Dr. Ahmed Al-Tayyib. Preto bolo logické, že sme tento dokument používali v našej krajine - ale aj to, že sme ho vždy propagovali na medzinárodnej úrovni."Ramos-Horta tiež pripomenul, že je hrdý na to, že bol členom hodnotiaceho výboru Ceny Zayeda za ľudské bratstvo na rok 2021, ktorý nedávno udelil cenu jordánskemu kráľovskému páru spolu s haitskou nadáciou FOKAL. V reakcii na vyhlásenie východotimorského prezidenta generálny tajomník Moslimskej rady starších, sudca Mohamed Abdelsalam, povedal: "Prijatie Dokumentu o ľudskom bratstve Východným Timorom je dôkazom medzinárodného postavenia tohto dokumentu ako jednej z najdôležitejších deklarácií modernej doby.Tešíme sa, že aj ostatné štáty a krajiny prijmú tento dokument ako ústavu ľudstva, ktorá prekoná všetky vzájomné rozdiely. Jeho Svätosť pápež František, ako aj Dr. Ahmed Al-Tayyib a Jeho Výsosť šejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prezident Spojených arabských emirátov a patrón ľudského bratstva, vyjadrili veľkú podporu tomuto dokumentu a všetkým iniciatívam, ktoré posilňujú ľudské bratstvo."
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023