Uplynulo 30 rokov od zriadenia katolíckej školy v Spišských Vlachoch

TK KBS, lba, ml; pz | 20. 05. 2022 13:30Spišské Vlachy 20. mája (TK KBS) Uplynulo 30 rokov od zriadenia katolíckej školy v Spišských Vlachoch.Oslava 30. výročia založenia školy začala dňa 12. mája 2022 slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich spolu s prítomnými kňazmi. V príhovore biskup povzbudil prítomných, aby si nezabúdali prejavovať vzájomnú úctu a dôstojnosť. Pripomenul, že v dnešnom svete je dôležité žiť v pravde a ak je potrebné, jasne pomenovať, čo je hriech. Oslava pokračovala slávnostným programom a spoločným posedením. V programe, v ktorom nechýbal láskavý humor, žiaci predstavili charakter školy i jej dôležité historické míľniky.Vznik Základnej školy svätého Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch  datujeme do roku 1992. Zriadená bola 11. mája 1992 Biskupským úradom v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. Do funkcie riaditeľa bol menovaný Štefan Blaščák. Prvý školský rok 1992/1993 sa začal 1. septembra 1992 slávnostnou svätou omšou. Celebroval ju biskup Andrej Imrich, ktorý posvätil aj priestory školy. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola snaží žiakov viesť aj k hlbším duchovným hodnotám v súlade s učením Katolíckej cirkvi. Neodmysliteľnou súčasťou školy je od jej začiatku aj školská kaplnka. Posvätená bola 23. septembra 1992. Neskôr sa kaplnka premiestnila do nových priestorov. Posvätil ju bývalý spišský biskup František Tondra  12. marca 2001.Od 1. októbra 2001 pôsobí v Spišských Vlachoch aj Základná umelecká škola svätého Jána Krstiteľa. Spojením týchto dvoch škôl vznikla 1. januára 2010 Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy s dvoma organizačnými zložkami: ZŠ svätého Jána Krstiteľa a ZUŠ svätého Jána Krstiteľa. Od začiatku školského roku 2014/2015 vedie školu ako riaditeľka Renáta Bašistová.Keďže pri svojom vzniku škola disponovala obmedzenými priestormi, postupne boli dobudované nové odborné učebne (jazyková, fyzikálna, počítačová). V roku 2004 pribudol nový pavilón - na jeho prízemí je zriadená koncertná sála a na poschodí štyri triedy. Veľkým prínosom sa stalo vybudovanie telocvične, ktorú 2. júna 2006 slávnostne otvoril vtedajší premiér SR Mikuláš Dzurinda a nové priestory posvätil  otec biskup František Tondra. Postupne bol zrekonštruovaný pôvodný interiér i fasáda školy. Súbežne prebieha aj modernizácia školy a jej  vybavenie modernými učebnými pomôckami. Počas svojej existencie bola škola zapojená do viacerých projektov, ako napr. Modernizácia vzdelávacieho procesu, Infovek 1,2, Digiškola, Digitálne učivo na dosah, Premena tradičnej školy na modernú, Pen-Pals, Konto Orange, E-testovanie, Comenius či E-Tweening.Pôsobenie školy sa v priebehu rokov spája aj s rôznymi ďalšími aktivitami: detský spevácky zbor Vlašanček, vydávanie školského časopisu SRDCE, rodičovské plesy či vyučovanie anglického jazyka americkými lektormi. Pri svojom vzniku si škola zvolila variant s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Žiaci ZŠ sv. Jána Krstiteľa sa každoročne zapájajú do mnohých športových, vedomostných i umeleckých súťaží na rôznych úrovniach. Zúčastňujú sa kultúrnych, charitatívnych a spoločenských podujatí v meste Spišské Vlachy, v regióne, na národnej i nadnárodnej úrovni. Mnohí absolventi sa stali váženými odborníkmi v rôznych oblastiach.Školu netvoria len budovy a jej vybavenie, ale predovšetkým živé spoločenstvo žiakov, pedagógov, rodičov a zamestnancov školy. To je to pravé bohatstvo a zmysel školy – vytvoriť spoločenstvo, uprostred ktorého je Ježiš.  Mottom školy od jej vzniku je: "Kto má srdce, je bohatý, kto má Boha v srdci, je najbohatší." V tomto duchu sa pedagógovia snažia formovať svoje vnútro a zároveň pôsobiť aj na svojich žiakov. TK KBS informoval Ľubomír Baloga
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023