Pred 35 rokmi vysvätili za biskupa Jozefa V. Adamca, ktorý pôsobil v USA

TK KBS, bnr, daj, tk; ml | 20. 05. 2022 11:36Bratislava 20. mája (TK KBS) Pred 35 rokmi vysvätili za biskupa Jozefa Viktora Adamca, ktorý pôsobil v Spojených štátoch amerických (20. mája 1987). Zomrel 20. marca 2019 ako emeritný biskup diecézy Altoona-Johnstown v USA. Narodil sa 13. augusta 1935 v meste Bannister v Michigane, USA, ako syn slovenských rodičov, ktorí sa do USA vysťahovali z Trenčianskej Závady. Základnú a vyššiu školu absolvoval v rodnom meste, univerzitné štúdium začal na Michigan State University (1953-1955). Potom odišiel do kolégia Nepomucenum v Ríme, kde bol vtedy vicerektorom terajší kardinál Jozef Tomko. Teológiu študoval na Lateránskej univerzite (1955-1960), s úmyslom pôsobiť ako kňaz v postkomunistickom Slovensku. Za kňaza ho vysvätili 3. júla1960 a inkardinovali do Nitrianskej diecézy.Keďže na Slovensko nemohol odísť, vrátil sa do USA. V roku 1965 ho vymenovali za cirkevného notára, v roku 1969-1971 bol tajomníkom biskupa, do roku 1977 riaditeľom biskupskej kancelárie v Saginawe. Dňa 17. marca 1987 ho vymenovali za biskupa diecézy Altoona-Johnstown. Jeho biskupská vysviacka 20. mája 1987 bola sviatočným dňom celej slovenskej emigrácie v Amerike. Hlavným svätiteľom bol kardinál Jozef Tomko. Okrem zodpovednosti za diecézu zastupoval záujmy americko – slovenských katolíkov v Biskupskej konferencii USA.V roku 1973 sa stal predsedom Združenia slovenských katolíkov. Po prijatí biskupskej hodnosti v roku 1987 sa tohto predsedníctva vzdal. Bol predsedom Konferencie slovenského kléru v USA, ktorá podporuje doteraz Pápežský ústav svätého Cyrila a Metoda a hradí štipendiá slovenským študentom. Zaujímal sa o život Cirkvi na Slovensku, ktorú mnohorako podporoval. Na Cyrilometodskej púti v Nitre 5. júla 2007 bol celebrantom a kazateľom. Krátko pred smrťou ho navštívil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Pri rozlúčke ho uistil o modlitbe za Slovensko, konkrétne za Nitriansku diecézu.Zdroje: Biskupstvo Nitra / Diecéza Altoona-Johnstown / Archiv TK KBS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024