Pápež o boji proti obchodovaniu s ľuďmi: Zodpovednosť v sociálnych médiách

TK KBS, RV, jb, mh; rp | 19. 05. 2022 15:04Vatikán 19. mája (RV) V boji proti modernému otroctvu je potrebný dôraz na zodpovedné využívanie sociálnych médií a obnovenie etickej vízie politiky a ekonomiky, aby ich cieľom nebol zisk, ale človek. Zdôraznil to pápež František vo štvrtok 19. mája účastníkom stretnutia skupiny Santa Marta, ktorá spája odborníkov a lídrov z rozličných sektorov v spoločnom boji proti obchodovaniu s ľuďmi a modernému otroctvu.Trojdňová Medzinárodná konferencia skupiny Santa Marta sa konala od 17. mája na Pápežskej akadémii sociálnych vied. Vyvrcholila dnešnou audienciou u pápeža Františka. Členom skupiny, ktorá vznikla v roku 2014 a združuje vedúcich predstaviteľov rôznych orgánov činných v trestnom konaní, vládnych, občianskych a náboženských organizácií, pápež pripomenul doterajšiu prácu skupiny i výzvy, ktoré má pred sebou:„V rokoch po svojom založení sa skupina Santa Marta venovala šíreniu hlbšieho chápania dosahu a povahy obchodovania s ľuďmi a posilňovaniu spolupráce na medzinárodnej, národnej a miestnej úrovni, aby sa našli účinné spôsoby na skoncovanie s touto pohromou a zaistila sa obetiam potrebná starostlivosť, a to tak na fyzickej, ako aj duchovnej úrovni.Žiaľ moderné formy otroctva sa naďalej šíria, a to aj v najrozvinutejších oblastiach sveta. Dúfam, že boj proti obchodovaniu s ľuďmi bude viac zohľadňovať aj viaceré širšie skutočnosti, ako je zodpovedné využívanie technológií a sociálnych médií a potrebu obnovenej etickej vízie politického, ekonomického a spoločenského života, zameranej nie na zisk, ale na ľudí.“Cieľom skupiny Santa Marta je výmena odborných znalostí, skúseností a osvedčených postupov v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi a moderným formám otroctva. Pápež František pri dnešnom stretnutí zvlášť zdôraznil oblasť uzdravovania zranení:„V tejto súvislosti by som tiež rád spomenul nevyhnutnú potrebu podporovať, sprevádzať a opätovne začleniť obete obchodovania s ľuďmi do našich komunít a pomáhať im v procese uzdravovania a znovuzískania sebavedomia.Hoci je táto úloha skutočne náročná, povzbudzujem vás, aby ste vytrvali vo svojom úsilí o zachovanie dôstojnosti, ktorú dal Boh každému človeku, a o obranu základných ľudských práv tých, na ktorých sa príliš často zabúda a ktorí nemajú hlas.Cirkev je vždy vďačná za každý prejav bratskej lásky a starostlivosti o všetkých zotročených a vykorisťovaných, pretože tak sa zviditeľňuje Božie milosrdenstvo a posilňuje a obnovuje sa štruktúra spoločnosti.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023