Katolícka univerzita ukončila akademický rok 2021/2022 slávnosťou Te Deum

TK KBS, ku, mpi; ml | 19. 05. 2022 11:30Ružomberok 19. mája (TK KBS) Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku ukončila akademický rok 2021/2022 slávnosťou Te Deum, ktorej súčasťou bola teologická prednáška aj hudobný koncert.Program slávnostného ukončenia akademického roka začal slávnostnou svätou omšou Te Deum v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku-Rybárpoli. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup metropolita a Veľký kancelár KU v Ružomberku Mons. Bernard Bober. Koncelebrantom bol spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.Veľký kancelár KU vo svojej kázni použil metaforu o viniči prinášajúcom úrodu aplikovanú na prostredia  univerzity. Aj ona je živým organizmom tvoreným z ratolestí (fakúlt, katedier), ktoré majú prinášať úžitok. Aby však nezanikla ani jedna ratolesť (univerzity), je potrebné podporovať jednotu, aby nedošlo k odumretiu žiadnej z nich.Poukázal však aj veľký význam pedagógov pri formovaní nie len intelektu, ale aj hodnôt študentov, ktorí sú vizitkou jedinej katolíckej univerzity na Slovensku.Po ďakovnej bohoslužbe sa v Aule Jána Pavla Druhého uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce. Na úvod zhodnotil činnosť na univerzite jej staronový rektor Jaroslav Demko. Vyzdvihol význam podporovateľov univerzity, činnosť jej zamestnancov, ale aj dobrovoľnícku pomoc študentov v spojení s krízou spôsobenou konfliktom na Ukrajine.Ruzomberok, Lichner, Te DeumVo svojom prejave zdôraznil začiatky univerzity spojené s Trnavskou univerzitou v Trnave. V nadväznosti na tento fakt, vystúpil so svojou prednáškou emeritný prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu prof. Miloš Lichner, SJ, prorektor Trnavskej univerzity v Trnave na tému ,,Impulzy pre katolícku teológiu v súčasných európskych súvislostiach“.Súčasťou zasadnutia akademickej obce bolo zároveň oceňovanie študentov jednotlivých fakúlt KU v Ružomberku za reprezentáciu KU v Ružomberku, ale aj pedagógov a zamestnancov KU, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii 2. ročníka multižánrového festivalu UNIUM.Zavŕšením celodenného programu bol koncert klaviristky Skyvy, ktorý sa konal vo výstavnej sieni univerzitnej knižnice. Skyva nás previedla svojím umeleckým pásmom Chleboslovie.Zdroj: Katolícka univerzita v Ružomberku Martin Pinkoš
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023