Celoštátne kolo Biblickej olympiády spoznalo tohtoročných víťazov

TK KBS, jmi; ml | 19. 05. 2022 11:10Foto: Archiv KPKC, n. o.

Košice 19. mája (TK KBS) V dňoch 17. a 18. mája zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v spolupráci s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Levoči, Diecéznym katechetickým úradom v Košiciach a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 20. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády. Hostiteľom bol Arcibiskupský úrad v Košiciach.V sprievode učiteľov sa na súťaži zúčastnilo 54 žiakov a študentov z takmer všetkých diecéz, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) prostredníctvom trojčlenného družstva. Predmetom súťaže boli dve knihy zo Starého  zákona – Kniha Tobiáš a vybrané kapitoly z Knihy Jozue; a jedna kniha z Nového zákona – Skutky apoštolov.Súťažné úlohy, ktoré zostavila Odborná komisia pre Biblickú olympiádu, zahŕňali testové otázky, prácu s biblickým textom, prácu s obrazmi s biblickou tematikou, orientáciu v geografických reáliách či audio nahrávky biblických úryvkov. Súčasťou úloh bola aj dramatizácia vybranej biblickej udalosti -  krátka scénka, ktorú jednotlivé družstvá nahrali vopred a poslali porote ako videozáznam.

 Kosice, Biblicka olympiadaPorotu aj tento rok viedol biblista prof. František Trstenský, jej ďalšími členmi boli biblisti doc. Branislav Kľuska, Štefan Novotný a metodičky DKÚ sr. Barunka Šranková a Monika Skladaná.Výsledky Biblickej olympiády:I. kategória – Základné školy:1. miesto: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre (Nitrianska diecéza)

2. miesto: Gymnázium Angely Merici v Trnave (Trnavská arcidiecéza)

3. miesto: Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa (Banskobystrická arcidiecéza)II. kategória – Stredné školy:1. miesto: Gymnázium Angely Merici v Trnave (Trnavská arcidiecéza)

2. miesto: Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (Žilinská diecéza)

3. miesto: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre (Nitrianska diecéza)Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Levoči organizovalo paralelne s Biblickou olympiádou aj celoštátnu výtvarnú súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“. Tá bola zameraná na obrazové stvárnenie vybranej udalosti z knihy Skutky apoštolov. Podrobnosti o súťaži a víťazné práce možno nájsť na www.kpkc.sk.
TK KBS informovala Janka Mišendová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023