Pápež František: Sv. Charles de Foucauld bol prorokom našich čias

TK KBS, RV, jb, mh; rp | 19. 05. 2022 08:40Vatikán 19. mája (RV) Svätý brat Karol bol „prorokom našich čias, ktorý vedel priniesť na svetlo podstatu a univerzálnosť viery“. Takto sa vyjadril pápež František pri stretnutí so zástupcami široko rozvetvenej Duchovnej rodiny sv. Charlesa de Foucaulda v stredu 18. mája. Priznal sa aj k osobnému vzťahu k bratovi Karolovi ako vzoru, ktorý mu pomohol na jeho osobnej duchovnej ceste.K charizme brata Karola, ktorý bol vyhlásený za svätého v nedeľu 15. mája, sa hlási až 20 rozličných spoločenstiev. Najznámejšie z nich sú komunity Malých sestier Ježišových a Malých bratov Ježišových.Duchovná rodina Charlesa de Foucaulda, ktorú v roku 1955 vytvorilo 8 komunít, sa postupne rozrástla až na 20 komunít na celom svete. Dnes má 13 000 členov, mužov a žien v rozličných formách zasvätenia, od rehoľného života až po sekulárne inštitúty a fraternity. Podrobnú informáciu ponúka internetová stránka združenia.Okolo 50 zástupcov Duchovnej rodiny Charlesa de Foucaulda prijal Svätý Otec ráno ešte pred generálnou audienciou. Pri stretnutí s nimi zdôraznil dva významné odkazy nového svätca a podelil sa aj s osobným svedectvom o vzťahu k nemu. Príhovor pápeža Františka prinášame v plnom znení.Príhovor Svätého Otca Duchovnej rodine Charlesa de Foucaulda„Drahí bratia a sestry, vitajte! Som rád, že sa s vami môžem stretnúť a podeliť sa s vami o svoju radosť z kanonizácie brata Karola. Môžeme v ňom vidieť proroka našej doby, ktorý vedel priniesť na svetlo podstatu a univerzálnosť viery.Podstata, skoncentrovaním zmyslu viery do dvoch jednoduchých slov, v ktorých je všetko: „Iesus – Caritas“ (Ježiš – Láska); a predovšetkým návrat k duchu počiatkov, k duchu Nazareta. Želám aj vám, aby ste si podobne ako brat Karol naďalej predstavovali Ježiša, ako kráča medzi ľuďmi, ako trpezlivo vykonáva namáhavú prácu, ako žije v každodennom živote rodiny a mesta. Ako sa Pán teší, keď vidí, že ho napodobňujeme v umenšení, pokore, delení sa s chudobnými!Charles de Foucauld v tichu pustovníckeho života, v adorácii a službe bratom a sestrám napísal, že zatiaľ čo «my máme sklon klásť na prvé miesto skutky, ktorých účinky sú viditeľné a hmatateľné, Boh dáva prvé miesto láske a potom obete inšpirovanej láskou a poslušnosti, vyplývajúcej z lásky» (List Márii de Bondy, 20. mája 1915). Ako Cirkev sa musíme vrátiť k podstate a nestratiť sa v mnohých druhoradých záležitostiach, ktorými riskujeme, že stratíme zo zreteľa jednoduchú čistotu evanjelia.A potom univerzálnosť. Tento nový svätec žil svoje kresťanstvo ako brat všetkých, počnúc tými najmenšími. Jeho cieľom nebolo obracať druhých, ale žiť Božiu bezodplatnú lásku uskutočňovaním „apoštolátu dobra“. Takto napísal: «Chcem navyknúť všetkých kresťanov, moslimov, židov a modloslužobníkov, aby ma považovali za svojho brata, univerzálneho brata»(List Marii de Bondy, 7. januára 1902). A aby to urobil, otvoril dvere svojho domu, aby bol „prístavom“ pre všetkých, „strechou Dobrého pastiera“. Ďakujem vám za toto svedectvo, ktoré prináša veľa dobrého, zvlášť v čase, v ktorom hrozí uzatváranie sa do partikularizmov, zväčšovanie odstupov i to, že sa nám brat vytratí zo zorného uhla. Žiaľ, v správach to vidíme každý deň.Brat Karol v námahách a v chudobe púšte hovorieval: «Moja duša je vždy v radosti»  (List otcovi Huvelinovi, 1. februára 1898). Drahé sestry a bratia, nech vám Panna Mária dá pestovať a živiť rovnakú radosť, pretože radosť je najjasnejším svedectvom, ktoré môžeme vydať Ježišovi na každom mieste a v každom čase.A chcel by som sa aj poďakovať sv. Charlesovi de Foucauldovi, pretože jeho spiritualita mi veľmi pomohla, keď som študoval teológiu, v čase dozrievania a zároveň krízy. Dostal som sa k nemu prostredníctvom otca Paoliho a cez Voillaumeho knihy, ktoré som si sústavne čítal. Veľmi mi to pomohlo prekonať krízy a nájsť spôsob kresťanského života, ktorý bol jednoduchší, menej pelagiánsky, bližší Pánovi. Ďakujem tomuto svätcovi a vydávam o tom svedectvo, pretože mi to veľmi pomohlo.Zdarnú misiu! Žehnám vám a prosím vás, aby ste sa naďalej za mňa modlili. Ďakujem!“(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News)Okrem týchto slov pápeža Františka pri stretnutí so zástupcami Duchovnej rodiny Charlesa de Foucaulda sa o osobnosti brata Karola vyjadril aj prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro. Krátko pred svätorečením v rozhovore pre vatikánsky denník L’Osservatore Romano odpovedal aj na nasledujúcu otázku:Charles de Foucauld je známou osobnosťou nielen v katolíckom prostredí. Akú skúsenosť nám odovzdáva?„Je paradoxné, že Charles de Foucauld, ktorý si zvolil cestu skrytosti a ticha a ani nezakladal rehoľné inštitúty či združenia, je najznámejšou postavou tejto skupiny nových svätých, a to nielen na cirkevnej úrovni. Profil svätosti Charlesa de Foucaulda možno prirovnať k vybrúsenému drahokamu s mnohými odleskmi:dýchanie ekumenizmom, ticho modlitby, uzobranosť, hľadanie Boha ako púštni otcovia, vytrvalosť v nadobúdaní milosti a jej prežívaní, dobročinná láska, ktorá robí všetko pre všetkých, univerzálne bratstvo, pre ktoré ho pápež František citoval vo Fratelli  tutti (č. 286-287), a ešte mnoho iného.Vyčerpávajúco vyjadriť nádheru tohto skvostu pár slovami je veľmi náročné. Osobne si veľmi vážim jeho cvičenie sa v pokore, čo ho priviedlo k prežívaniu stále väčšieho spojenia s Bohom a to mu umožnilo, podobne ako sv. Pavlovi, aby v ňom stále viac žil Kristus, až sa stal svetlom na cestu pre rôzne rehoľné rodiny a pre mnohých ľudí, ktorí smädia po Bohu.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023