Predstaveným v klerických inštitútoch bude môcť výnimočne byť i laický brat

TK KBS, RV, zk, jb; rp | 19. 05. 2022 08:23Vatikán 19. mája (RV) Predstaveným klerického rehoľného inštitútu alebo spoločnosti apoštolského života pápežského práva sa v osobitných prípadoch bude môcť stať aj člen, ktorý nie je klerikom, čiže laický brat. Prípady individuálnych výnimiek z kánonu 588 §2 Kódexu kánonického práva bude posudzovať Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorej na to dal oprávnenie pápež František.Reskript s dátumom 18. mája 2022, vydaný na základe rozhodnutia Svätého Otca pri osobitnej audiencii 11. februára, nesie podpisy kardinála Braz de Aviza a Mons. Rodrígueza Carballa, prefekta a sekretára spomenutej vatikánskej kongregácie.Nová právna norma určuje jednotlivé stupne autorizácie, potrebnej na vymenovanie laického člena inštitútu alebo spoločnosti za miestneho predstaveného, za vyššieho predstaveného, prípadne za najvyššieho moderátora.V prípade dvoch najvyšších stupňov si Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života „vyhradzuje posúdenie individuálnych prípadov a dôvodov uplatnených najvyšším moderátorom alebo generálnou kapitulou“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022