V Skalke nad Váhom bolo zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS

TK KBS, rpm, ml; pz | 18. 05. 2022 10:53Skalka nad Váhom 18. mája (TK KBS) V Skalke nad Váhom sa uskutočnilo druhé zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS v tomto roku. Stretnutia sa zúčastnilo 32 zástupcov z diecéz a spolupracujúcich organizácií. Najprv sa prítomným prihovoril žilinský biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Úvodné zamyslenie si pripravil kňaz Rožňavskej diecézy Ján Horvát.Skalka, Rada pre mladez a univerzityPodujatie sa v prvej časti venovalo príprave Národného stretnutia mládeže T22, ktoré sa uskutoční od 28. do 31. júla 2022 v Trenčíne. Bol predstavený program NSM a pozvánka do spolupráce pri materiálno technickom zabezpečení podujatia. Zároveň všetci členovia Rady boli pozvaní na T22.  V ďalšom bode Daniel Lysý zhrnul poznatky z poslednej konferencii o mládeži, ktorá mala názov Dnešní mladí pre zajtrajšok Cirkvi. Zaznela aj výzva, aby sme to boli my, ktorí vytvárame trendy mladých a nielen hodnotili spätne, kam mladí kráčajú.V popoludňajšom bloku predstavili diecézy a organizácie uplynulé a pripravované aktivity. Aktivity sa väčšinou nesú v duchu príprav Národného stretnutia mládeže a duchovnou prípravou spojenou s Výšinami. Jedným z projektom je Expedícia X, kde sa spojili Domka, eRko a Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, kde si prostredníctvom exkurzií centier pre mládež, oratiek a iných miest pre mladých. Navzájom predstavia svoje spirituality, priestory a aktivity. Ostatné organizácie pokračujú v bežných činnostiach ako sú púte mladých, animátorské školy, tábor, formačné programy a stretnutia .Konferencia biskupov Slovenska zriadila Radu pre mládež a univerzity KBS ako výraz svojej pastierskej starostlivosti na skúmanie a riešenie otázok súvisiacich s mládežou a univerzitami. Rada pre mládež a univerzity KBS pripravuje podklady pre Konferenciu biskupov Slovenska a usmerňuje pastoračné smerovanie a aktivity pre mládež a univerzity na celoslovenskej a diecéznej úrovni.TK KBS informovala Rada pre mládež a univerzity KBS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023