Ján Pavol I. vo svetle archívov - list pápeža účastníkom konferencie

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 18. 05. 2022 09:30Vatikán 18. mája (RV) „Svedčil o obraze Cirkvi, ktorá nesvieti vlastným svetlom, ale svetlom odrazeným, pochádzajúcim od Pána“. Aj takto píše pápež František v krátkom liste účastníkom konferencie o ctihodnom Jánovi Pavlovi I., ktorého blahorečenie je už naplánované na 4. september 2022 vo Vatikáne.Albino Luciani (1912-1978) bol pápežom len 33 dní. Vatikánska nadácia Jána Pavla I. v spolupráci s Katedrou dogmatickej teológie Pápežskej Gregorovej univerzity zorganizovala v piatok 13. mája konferenciu o jeho magistériu „vo svetle archívnych dokumentov“. Pápež František v spomenutom liste o kandidátovi blahorečenia píše:„Počas svojho života neustále vyhľadával a ukazoval podstatu Evanjelia ako jedinečnú a večnú pravdu, ktorá presahuje akúkoľvek historickú chvíľkovosť alebo módu. Múdry a pokorný muž, obdarený dobrou kultúrou, vedel hovoriť o Bohu s evanjeliovou jednoduchosťou a svedčiť o obraze Cirkvi, ktorá nesvieti vlastným svetlom, ale svetlom odrazeným, ktoré nepochádza od ľudí, ale od Pána.“V liste historikom a ďalším účastníkom akademického podujatia Svätý Otec František poukazuje aj na ďalšie odkazy ctihodného Božieho služobníka Jána Pavla I. pre dnešnú dobu, najmä jeho úsilie komunikovať podstatu misie Cirkvi a snahu o dialóg:„V nadväznosti na túto perspektívu, hoci krátku, sa pontifikát Jána Pavla I. vyznačoval úsilím o zrozumiteľné podávanie niektorých prvkov, ktoré sú pre misiu zásadné: stáť po boku trpiacich bratov a sestier, vôľa k dialógu so svetom, úsilie o mier, jednota kresťanov, biskupská kolegialita. Tieto témy predstavujú spoľahlivý referenčný bod pre hľadanie konkrétnych riešení mnohých ťažkostí a výziev, ktorým dnes Cirkev čelí.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024