Poslanie Panny Márie sa neskončilo ani jej nanebovzatím, píše nový Posol

TK KBS, iko, ml; pz | 18. 05. 2022 08:25Bratislava 18. mája (TK KBS) Čo prináša májové číslo časopisu Posol? Prinášame jeho anotáciu, ktorú spracovala Irena Kostolanská.-Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová venuje Nanebovstúpeniu Pána. Predkladá aj tieto myšlienky na zamyslenie: „Nanebovstúpenie nám hovorí, že Ježiš je živý uprostred nás novým spôsobom. Je pri Bohu, prítomný na každom mieste a v každom čase, blízky každému. Nie sme viac sami. Máme zástancu, ktorý nás očakáva a obhajuje...“Ruka v ruke s Máriou je názov úvodníka, ktorým sa kňaz Benjamín Kosnáč prihovára čitateľom v mariánskom mesiaci máji. Zameral sa na vysvetlenie poslania Panny Márie, ktoré sa neskončilo ani jej nanebovzatím. Autor pripomína, že „ani v nebi sa Mária nenudí, ale oslavujúc Najsvätejšiu Trojicu, svojimi návštevami na zemi (Guadalupe, Lurdy, Fatima...) trpezlivo vedie a vyzýva k dôvere v Ježiša tak, ako to bolo v Káne Galilejskej: Urobte všetko, čo vám povie.“Redakcia pripojila modlitbu Zasvätenia sveta Fatimskej Panne Márii. Túto modlitbu predniesol pápež Ján Pavol II. 13. mája 1991 v deň sviatku Panny Márie Fatimskej, ktorý bol zároveň dňom 10. výročia pokusu o atentát na neho. Vďaka Máriinej ochrane v ten osudný deň na Svätopeterskom námestí mohol svätý Ján Pavol II. viesť Cirkev ešte 24 rokov...Máriu – Kráľovnú pokoja prosí o príhovor Bystrík Mistrík vo svojej novej básni: Zdravas’, Kráľovná pokoja, vyprosuj, nech vždy obstoja v ťažkých krízach všetci ľudia a nech v sebe nádej vzbudia...V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia prvú časť úvahy anglického jezuitu Jamesa Fitzsimonsa (1919 – 2015), ktorý väčšinu kňazského života venoval tomu, aby pomáhal ľuďom rásť v ich vzťahu k Bohu prostredníctvom modlitby. V príspevku Kristovo Srdce vysvetľuje, že úcta k Božskému Srdcu nie je sentimentálnou nábožnosťou, ale i dnes je skutočnou súčasťou kresťanského života a modlitby.V rubrike Apoštolát modlitby pod názvom Mladí v náručí Panny Márie prináša autorka Andrea Eliášová hlboké svedectvo poľskej spisovateľky Márie Winowskej z francúzskeho pútnického miesta La Salette. Dotýka sa aj významného odkazu Panny Márie Lasalettskej pre súčasný svet. Povzbudzuje k spoločnej modlitbe s pápežom Františkom za mladých ľudí, aby podľa príkladu Panny Márie odvážne verili a ochotne slúžili.V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica vo svojom príspevku zdôrazňuje, že „kresťanský život má byť duchovnou bohoslužbou, obetou živou, svätou a Bohu milou“. Zároveň upriamuje pozornosť čitateľov na myšlienku, že každá bohoslužba je ako miesto stretnutia lásky, ktoré nám Boh zapísal do srdca. „Kto už niekedy pocítil Božiu lásku, ide rád na toto stretnutie,“ uzatvára autor tému.V mesiaci máji si pripomíname aj Deň matiek. Rehoľná sestra Bonaventúra Šmidová okrem kytice ruží venovala svojej mame aj pôsobivú báseň Matka, plnú vďaky a nehy.Janka a jej bábky: medzi nebom a deťmi – takto nazvala Andrea Eliášová svoj článok v rubrike pre chorých. Opisuje nevšednú misiu talentovanej bábkoherečky Janky Segešovej, ktorá so svojím komorným divadielkom chodí rozveseľovať choré deti do nemocníc, ale aj do škôl či škôlok. Túto formu terapie vníma ako poslanie od Boha.Tichosť a pokora nášho Spasiteľa zaujala Katarínu M. Tóthovú. Vo svojom príspevku sa zamýšľa nad zhonom a zvláštnosťami doby, v ktorej žijeme, a dáva do pozornosti Ježišove slová a jeho „recept“: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný Srdcom.“Milovanej babičke: pod týmto titulkom sa ukrýva rozprávanie mladej ženy, ktorá opisuje svoj vrúcny vzťah k nedávno zosnulej starej mame. Vnučka Miriam sa formou listu prihovára babičke, ktorá v jej srdci zanechala veľké bohatstvo ducha. Odkrýva čitateľom vzácne momenty z ich spoločných stretnutí. Vyjadruje svoju vďaku, nádej na stretnutie v nebi a pripája dôležitý odkaz pre všetkých...Kňaz Peter Majerník, rodák z Bertotoviec pri Prešove, sa delí s čitateľmi o svoje misijné skúsenosti z Tanzánie, ktorá má okrem iného najkrajšie národné parky v Afrike. Slovenský misionár tu z poverenia biskupa buduje mariánske pútne miesto zasvätené Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Vykresľuje, ako tu so spolupracovníkmi postavili kostol, farskú budovu, vysadili okolo 300 ovocných stromov a vybudovali ružencovú záhradu i krížovú cestu. Pripája informáciu, ako môžu Slováci pomôcť ľuďom v tejto africkej krajine.Páter Milan Hromník, niekdajší dlhoročný zodpovedný redaktor Posla, ponúka čitateľom cenné myšlienky k návšteve Oltárnej Sviatosti: Ježišovi prítomnému v Eucharistii sa môžeme klaňať, ďakovať mu, odprosovať ho, prosiť na rozličné úmysly...V rubrike Z našich dejín sa páter Ladislav Csontos SJ venuje osobnosti jezuitu, pátra Andreja Osvalda, ktorý prežil časť kňazských rokov za totality aj vo väzení – v jáchymovských uránových baniach. Dozvedáme sa o jeho pôsobení v úrade provinciála Spoločnosti Ježišovej a jeho úlohe pri obnove rehoľného života na Slovensku po páde komunistického režimu. Autor článku pripomína knižne vydané Misijné kázne pátra Osvalda a jeho spomienkovú autobiografiu, ktorá živo opisuje aj jeho úspešné pôsobenie medzi rómskymi deťmi v Ružomberku.Ako sa dá stretnúť s Bohom v dobe internetu? Ako prežije mlčanie mníchov v hluku dnešného sveta? V čom spočíva výhoda nočnej modlitby? Aj takéto otázky odzneli v rozhovore talianskeho novinára Luigiho Accattoliho s priorom kartuziánskeho kláštora pátrom Jacquom Dupontom. Z ich rozhovoru sa zrodila publikácia, ktorá môže zaujať i laikov túžiacich rásť vo viere. Knihu Čas venovaný Bohu dáva do pozornosti rubrika Čítanie z Dobrej knihy.V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová prináša deťom príbeh nazvaný Dom na skale. O neľahkej biblickej téme deťom rozpráva prostredníctvom postáv Kvapôčky a Vetríčka. Nechýbajú ani motivačné súťažné otázky.Viete, kto si vyslúžil meno „honduraská Matka Tereza“? Koľko katolíkov žije v súčasnosti na celom svete? Aké poslanie má Skupina svätej Marty, čo vznikla na podnet pápeža Františka? A komu sa venujú členovia rehole teatínov? Tieto informácie a ďalšie zaujímavosti zo života Cirkvi sa dozviete v tradičnej rubrike Letom svetom.V rubrike Hlasy a ohlasy čitateľka Veronika Fialková takto píše o svojej mame Anne Kačákovej: „Život prežila v pokore, modlitbe a v dôvere Božiemu milosrdenstvu...“ Od obnovenia vydávania nášho časopisu v roku 1991 bola jeho šíriteľkou v obci Radava: práve tam, kde začal Posol vychádzať v slovenčine (pred 125 rokmi). Čo najrýchlejšie vždy rozdala časopis odberateľom, aby myšlienky a príbehy zapísané na jeho stranách pomohli ľuďom vidieť Božiu vôľu a Božie riešenie v ľudských slabostiach a trápeniach... Aj za túto obetavú ženu bude terajší zodpovedný redaktor slúžiť svätú omšu vždy na prvý piatok v mesiaci.Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.jezuiti.skTK KBS informovala Irena Kostolanská
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024