Pápež: Bojovať proti detskej práci odstraňovaním chudoby

TK KBS, RV, zk; rp | 17. 05. 2022 16:19Vatikán 17. mája (RV) „Svätá stolica sa bude naďalej usilovať o to, aby medzinárodné spoločenstvo vytrvalo v úsilí o razantný, spoločný a rozhodný boj proti vykorisťovaniu detskej práce“, píše pápež František v posolstve generálnemu riaditeľovi Medzinárodnej organizácie práce Guyovi Ryderovi. Krátke posolstvo mu zaslal pri príležitosti 5. globálnej konferencie o odstraňovaní detskej práce, ktorá sa koná v juhoafrickom Durbane v dňoch 16. – 20. mája.Svätý Otec na margo detskej práce píše:„Túto tragédiu ešte viac zhoršuje vplyv globálnej zdravotnej krízy a šírenie extrémnej chudoby v mnohých častiach nášho sveta, kde nedostatok dôstojných pracovných príležitostí pre dospelých a dospievajúcich, migrácia a humanitárne krízy odsudzujú milióny mladých dievčat a chlapcov na život v ekonomickej a kultúrnej chudobe.Žiaľ, príliš veľa malých rúk je zaneprázdnených oraním polí, prácou v baniach, cestovaním na veľké vzdialenosti za vodou a prácou, čo im bráni navštevovať školu, nehovoriac o zločine detskej prostitúcie, ktorý pripravil milióny detí o radosť z mladosti a o Bohom darovanú dôstojnosť.“„Chudoba je hlavným faktorom vystavujúcim deti vykorisťovaniu prácou“, preto sa treba zamerať na „štrukturálne príčiny globálnej chudoby a škandalóznej nerovnosti  existujúcej medzi členmi ľudskej rodiny“, píše pápež. Verí, že medzinárodná konferencia „prispeje k zvýšeniu povedomia a angažovanosti sociálnych aktérov a príslušných medzinárodných a vnútroštátnych orgánov“, a to najmä „prostredníctvom podpory systémov sociálnej ochrany a prístupu k vzdelaniu pre všetkých“.„Problematika detskej práce osobitne leží na srdci Katolíckej cirkvi, ktorej sociálne učenie zdôrazňuje, že zabezpečením prítomnosti a budúcnosti detí zabezpečujeme aj prítomnosť a budúcnosť celej ľudskej rodiny. Vskutku spôsob, akým sa správame k deťom, miera, do akej rešpektujeme ich vrodenú ľudskú dôstojnosť a základné práva, vyjadruje, akými dospelými sme a chceme byť, a akú spoločnosť chceme budovať“, zdôraznil pápež v liste účastníkom 5. globálnej konferencie o odstraňovaní detskej práce.  
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023