Synodálny proces na Slovensku sa približuje k záveru

TK KBS, rp; rp | 17. 05. 2022 12:04Bratislava 17. mája (TK KBS) Synodálny proces na Slovensku sa vo všetkých diecézach a eparchách približuje k svojmu záveru. Ako povedal pre TK KBS národný koordinátor synodálneho procesu Ivan Ružička, to znamená, že sa končia konzultácie v spoločenstvách. “Postupne sa zberajú výsledky týchto konzultácií. Ide o spracované syntézy za jednotlivé komunity. V diecézach a eparchiách sa pripravuje predsynodálne stretnutie. Na nich sa stretnú v jeden deň spoločenstvá, ktoré spoločene rozlišovali na synodálnej ceste jednotlivé témy. Diecézy a eparchie majú syntézy odovzdať na generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska do 15. júla,” uviedol.Slávnostné otvorenie synodálnej cesty, pozostávajúce z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, sa uskutočnilo 9. a 10. októbra 2021 vo Vatikáne za prítomnosti Svätého Otca. Prvá fáza na úrovni partikulárnej cirkvi sa začala v nedeľu 17. októbra pod vedením diecézneho biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu na základe prípravného dokumentu Sekretariátu synody, ktorý je sprevádzaný dotazníkom a tzv. vademecum s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v každej partikulárnej cirkvi. Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodným stretnutím“, z ktorého výstup pôjde príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú zašle generálnemu sekretariátu synody. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi.Druhá fáza (kontinentálna), bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023.Tretia fáza: synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 2018.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022