V Bratislave budú hovoriť o Piovi XII. a Európe v kontexte studenej vojny

TK KBS, hra, ml; pz | 17. 05. 2022 11:13Bratislava 12. mája (TK KBS) Pius XII. a stredovýchodná Európa v kontexte studenej vojny 1945 - 1958 (Pius XII and East Central Europe in the Context of the Cold War, 1945-1958) je názov vedeckého seminára, ktorý bude 19. mája v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave. V spolupráci s Ústavom pamäti národa ho organizuje členka Pápežského výboru pre historické vedy Emília Hrabovec. Podujatie otvorí Ján Pálffy z ÚPN a prof. Emília Hrabovec (o 10:00). Potom budú nasledovať dva panely. V prvom vystúpi online Massimiliano Valente z Európskej univerzity v Ríme, András Fejérdy z Maďarskej akadémie vied a Arunas Streikus v Univerzity vo Vilniuse. V druhom sa prihovorí prof. Hrabovec, Beáta Katrebová Blehová z ÚPN a Michal Klakus z  Pastoračného inštitútu z Fréjus-Toulon.Svätá stolica v marci 2020 otvorila pre historický výskum dokumenty kľúčového pontifikátu Pia XII. „Hoci historický výskum prebieha s ťažkosťami, ktoré spôsobujú najmä obmedzenia v dôsledku covidu, medzinárodná historická veda sa už usiluje o prvé hodnotenia, bilancie stavu výskumu a formulácie ďalších výskumných otázok,“ vraví TK KBS Emília Hrabovec. „Doterajší výskum pontifikátu Pia XII. sa sústreďoval najmä na vojnovú časť pontifikátu a na západný svet. Seminár, ktorý sa uskutoční v Bratislave sa po prvýkrát od sprístupnenia archívnych fondov z rokov 1939-1958 pokúsi o medzinárodnú diskusiu, sústredenú na povojnové obdobie a doteraz zanedbávanú stredovýchodnú Európu, predovšetkým na otázku, ako Svätá stolica a Pius XII. reagovali na expanziu komunizmu, rozdelenie sveta a studenú vojnu a akým spôsobom sa usilovali pomôcť Katolíckej cirkvi za železnou oponou.  Seminár je z kvantitatívneho hľadiska malým podujatím, ale zúčastnia sa na ňom špičkoví vedci, ktorí roky bádajú vo vatikánskych archívoch a venujú sa špeciálne vzťahom Svätej stolice k stredovýchodnej Európe,“ dodala prof. Hrabovec.Podujatie sa uskutoční s podporou Grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR VEGA (výskumný projekt 1/0179/20 "Svätá stolica a slovenská otázka, 1945-1958").
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022