Biskup Stolárik ďakoval pri výročí inaugurácie za sedem rokov služby

TK KBS, rd, ml; pz | 17. 05. 2022 09:15Rožňava 17. mája (TK KBS) Šestnásteho mája slávi Rožňavská diecéza sviatok svojho hlavného patróna sv. Jána Nepomuckého. V tento deň pred siedmimi rokmi začal svoju službu diecézneho biskupa v diecéze aj biskup Mons. Stanislav Stolárik. Každý mesiac sa v tento deň modlia veriaci za ich diecézu, za biskupa Stanislava a na stanovený úmysel – tento rok „za snúbencov, manželov a rodiny“.„Zvlášť 16. máj je teda v našej diecéze príležitosťou k oslave Pána Boha za jej svätého patróna, za to, že sa Pán stará o našu diecézu a ďakujeme za jej pastiera, nášho otca biskupa Stanislava," píše diecéza. Tento rok slávil biskup Stolárik sviatok sv. Jána Nepomuckého v Biskupskej kaplnke v spoločenstve zamestnancov Biskupského úradu a niektorých hostí. Ďakoval Pánovi za sedem rokov pastierskej služby v Rožňavskej diecéze, poďakoval za službu aj zamestnancom Biskupského úradu.V príhovore, keď hovoril o sv. Jánovi Nepomuckom, spomenul jeho relikviu, ktorá sa zachovala. Hoci je najviac známy ako obeť, mučeník spovedného tajomstva, teda, že dokázal mlčať, aj keď mu šlo o život, relikvia sa zachovala údajne nie je z jazyka, ale z časti mozgu. Pripomenul, ako je dôležité, aby sme správne uvažovali, aby bola naša myseľ nastavená na Božie veci a jeho vôľu, pretože „hlava“ dáva pokyny „jazyku“, čo má vravieť. Človek je zodpovedný za každé svoje slovo. Buďme teda tými, ktorí svojimi slovami rúcajú bariéry, stavajú „mosty“ lásky a šíria Božie kráľovstvo, povedal.Biskupovi diecéza ďakuje za jeho službu pastiera, ďakuje mu za jeho modlitby, obety, pastoračné námahy, stále úsilie viesť diecézu k Ježišovi Kristovi, k večnej spáse cez Rožňavskú Pannu Máriu a sv. Jozefa. Praje mu, aby ho Pán neustále napĺňal darmi svojho Svätého Ducha, obdarúval pokojom, zdravím a napĺňal radosťou z jeho služby zverenej diecéze.V závere svätej omše biskup Stolárik pripomenul, že 17. mája začínajú v diecéze 40 dňovú pobožnosť „Nazaretský dom“, ktorou sa pripravujú na vyvrcholenie Roka rodiny Amoris laetitia (26. júna 2022 v Poltári). Pobožnosť má priniesť duchovný úžitok, obrodu každému, kto sa ju bude modliť. Rodina je miesto zrodu života, rastu života, vrcholu života aj jeho dôstojného konca, keď si nás povolá Pán. „Modlime sa pobožnosť Nazaretský dom a vyprosujme sebe i iným Božiu pomoc a milosti. Osobitne budeme prosiť za ukončenie vojny a návrat našich bratov a sestier z Ukrajiny domov, do svojej vlasti.“Zdroj: Rožňavská diecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023