Slovensko zastúpené na generálnom zhromaždení Pápežských misijných diel

TK KBS, fid, pmd, ml; pz | 16. 05. 2022 14:30Francúzsko 16. mája (TK KBS) Od 16. mája do 23. mája 2022 sa bude pri príležitosti blahorečenia Paulíny Jaricotovej, zakladateľky jedného zo štyroch misijných diel - Misijného diela šírenia viery, konať vo francúzskom meste Lyon Generálne zhromaždenie Pápežských misijných diel (PMD). Slovensko bude reprezentovať Ivan Kňaze.Počas prvého plenárneho zasadania sa v pondelok 16. mája predstaví viac ako 120 národných riaditeľov PMD, nasledovať bude úvodný prejav prezidenta PMD Mons. Giampetra Dal Tosa a úvodná svätá omša v latinčine. V utorok 17. mája predstavia národní riaditelia PMD zo Španielska, Indie a USA svoje skúsenosti s misijnou animáciou a prebehnú kontinentálne stretnutia. V závere dňa sa uskutoční eucharistická slávnosť, ktorej bude predsedať Mons. Olivier de Germay, arcibiskup Lyonskej arcidiecézy.V stredu 18. mája bude prebiehať plenárne zasadanie, počas ktorého Mons. Juan Ignacio de Chinchetru, tajomník Pápežskej rady pre legislatívu, predloží otázky súvisiace s právnou agendou PMD. O svoje skúsenosti s misijnou animáciou sa podelí národný riaditeľ PMD v Ekvádore. Popoludní sa delegáti generálneho zhromaždenia vydajú na púť po stopách Paulíny Jaricotovej a navštívia jej rodný dom. Rokovací deň uzatvorí slávenie svätej omše, ktorú bude celebrovať Mons. Georges Colomb, národný riaditeľ PMD vo Francúzsku.Vo štvrtok 19. mája predstavia svoje skúsenosti z misijnej animácie Poľsko a africký Benin, popoludní sa národní riaditelia PMD presunú do Arsu, kde bude emeritný lyonský arcibiskup kardinál Philippe Barbarin sláviť Eucharistiu. Po nej navštívia kňazský seminár v Arse - vypočujú si prednášku rektora seminára o Paulíne Jaricotovej a o farárovi z Arsu a po nej príhovor arcibiskupa Dal Tosa na tému Missio ad Gentes. V piatok 20. mája dopoludnia bude svätú omšu celebrovať Mons. Jorge Velasco, biskup a národný riaditeľ PMD v Čile. Počas plenárneho zasadania sa účastníkom prihovoria generálni tajomníci štyroch misijných diel a misijnú animáciu vo svojich krajinách predstavia Tanzánia a Slovensko. Na záver sa delegáti zúčastnia inaugurácie misijnej výstavy v lyonskej bazilike.V sobotu 21. mája sa bude konať špeciálne sympózium zamerané na osobnosť Paulíny Jaricotovej, a to pod názvom „Paulína Jaricotová a poslanie Kongregácie pre evanjelizáciu národov v súčasnosti“. V rámci plenárneho zasadania sa národní riaditelia stretnú s kardinálom Luisom Antoniom Taglem, prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Po stretnutí bude nasledovať slávenie Eucharistie, ktorému bude predsedať Mons. Celestino Migliore, apoštolský nuncius vo Francúzsku. V nedeľu 22. mája vyvrcholí celé podujatie svätou omšou, počas ktorej bude Paulína Jaricotová blahorečená. Slávnosti bude predsedať kardinál Luis Antonio Tagle.  V pondelok 23. mája sa uskutoční posledné rokovanie spojené s vyhodnotením Generálneho zhromaždenia PMD a s voľbou delegátov. Na záver bude svätú omšu vďakyvzdania za blahorečenie Paulíny Jaricotovej sláviť Mons. Edwin Mulandu, biskup a národný riaditeľ PMD v Zambii.Zdroj: Fides / Preložili: Pápežské misijné diela na Slovensku
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024