Tisícky detí sa zišli na misijných pútiach na troch pútnických miestach 

TK KBS, tk, ml; pz | 16. 05. 2022 09:15Bratislava 16. mája (TK KBS) V sobotu 14. mája sa na troch pútnických miestach stretli tisícky detí. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí spoluorganizovalo s podporou diecéz Misijné púte detí v Rajeckej Lesnej, Levoči a aj Arcidiecéznu púť detí v Obišovciach.Rajecká LesnáRajecka Lesna, put, detiUž po devätnásty raz sa 14. mája 2022 v Rajeckej Lesnej uskutočnila Misijná púť detí, ktorú organizujú eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Dobrá novina a Misijné dielo detí. Prvýkrát sa Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej uskutočnila v roku 2002 a odvtedy sa k nej pripojili ďalšie pútnické miesta – Levoča, Marianka a Obišovce.Podnet na organizovanie týchto pútí prišiel z Poľska, kde sa na Misijnom dni detí v Čenstochovej zúčastnili zástupcovia z eRka. Na pozvanie Pápežských misijných diel Poľska tam prišlo 40-tisíc detí z celej krajiny. Hlavnými bodmi programu v Rajeckej Lesnej bola svätá omša so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom, putovanie, katechéza a stretnutia s misionármi. Prišli vyše 1 350 detí. Kaplnka svätej Anny, slovenský betlehem, kalvária, kríž, kaplnka Panny Márie Lurdskej – to sú miesta, kam deti putovali spoločne vo svojich skupinách. Na každom mieste ich čakala krátka modlitba. Deti sa stretli aj s misionárom Thomasom z Indonézie. Celá púť bola veľkou modlitbou detí za pokoj vo svete.Fotogaléria z Rajeckej Lesnej / Video z púteLevočaLevoca, put, detiDeti spoločne s animátormi, rodičmi a kňazmi putovali zo 44 farností Spišskej diecézy a Prešovskej eparchie. Spolu sa tak na Mariánskej hore zhromaždilo viac ako 1200 pútnikov.Jednotlivé farnosti využili prepravu objednanými autobusmi a pešiu púť začali v Levoči od zimného štadiónu, kde prebiehala aj registrácia a prevzatie darčekov. Po nej sa pútnici vydali Alejou Jána Pavla II., na ktorej ich sprevádzali animátori na troch krátkych stanovištiach. Deti si tu vypisovali preukaz pútnika, úmysel púte a oboznámili sa s tému: Pod jedným Slnkom s biskupom Vojtaššákom. V rámci neho boli v okolí baziliky stanovištia s bohoslovcami a kňazmi, na ktorých sa deti dozvedeli viac o živote biskupa Jána Vojtaššáka. Po nich nasledoval spoločný moderovaný program zameraný na čnosti jednota, bratstvo, úcta ku každému. Predstavená bola aj sv. Mária Gabriela od Jednoty. Po obednej prestávke sa pútnici zjednotili v modlitbe misijného ruženca za jednotlivé kontinenty. Vrcholom púte bola svätá omša, ktorú celebroval spišsky diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.V homílii pripomenul zúčastneným pútnikom, že sú Bohom vyvolení, aby išli a podobne ako apoštoli – keďže v tento deň sa slávil sviatok apoštola Mateja – išli a zaniesli radostnú zvesť o Kristovi všetkým, ktorí ju ešte nepočuli, alebo ich zatiaľ neoslovila.Počas púte si deti pripomenuli osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a tiež priniesli ako obetný dar niečo, čím sa bude môcť pomôcť ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. Obetným darom detí boli hygienické potreby, ktorých sa dokopy vyzbieralo 8 krabíc. Táto zbierka pomôže ľudom v núdzi a utečencom z Ukrajiny prostredníctvom Spišskej katolíckej charity.Fotogaléria z LevočeObišovce Obisovce, put detiObnoviť pretrhnuté putá, zažiť spoločenstvo a hlavne sa zabaviť a duchovne sa povzbudiť. Takto opísali organizátori ciele Arcidiecéznej púte detí do Obišoviec. Po čase pandémie sa ukázal aj duchovný hlad a záujem detí o takéto stretnutie. Spoločne s rodičmi, animátormi a členmi rôznych spoločenstiev sa ich na mariánskom pútnom mieste stretlo viac ako tisíc. Aby púť detí bola putovaním, začala sa v obci Ličartovce. Pútnici na stanovištiach plnili rôzne úlohy a takto sa pomaly blížili na samotné pútnické miesto. Ako uviedol jeden z organizátorov, Marián Kašaj: „Aby sme skutočne zažili púť, pešo sme putovali z neďalekej farnosti Ličartovce. Po ceste skupinky pútnikov plnia úlohy, ktoré sú tématicky spojené s púťou. Tento rok bola téma s názvom: „Rozžiarme hviezdy pokoja“. Je to reakcia na situáciu, ktorú máme aktuálne vo svete. Práve cez putovanie, obetný dar a modlitbu chceme zapaľovať hviezdu pokoja najprv vo svojom srdci, nad Ukrajinou, Ruskom a nad celým svetom.“V Obišovciach bolo pre pútnikov pripravené občerstvenie, nasledovali workshopy, spoločný program a modlitba sv. ruženca za pokoj. Vyvrcholením púte bola svätá omša. Celebrantom bol košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý ocenil atmosféru stretnutia: „Takéto stretnutie ako je púť detí má inú štruktúru, inú šablónu ako klasické púte. V tomto prípade je tu množstvo animátorov, množstvo skupiniek, ktoré však vedia vytvoriť aj jedno veľké spoločenstvo. Každej skupinke sa však venuje animátor a mladý pútnik sa tu necíti ako cudzí, ale cíti záujem a prijatie, čiže každý jeden tu má svoje miesto.“Najbližšie podujatie v diecéznom sanktuáriu Obišovce bude Fatimská sobota (4. 6. 2022).Fotogaléria z ObišoviecZdroje: Pápežské misijné diela Ivan Kňaze / Spišská diecéza / eRko - Hnutie kresťanských spoločentiev detí Boris Kollár / Košická arcidiecéza Martin Ďurčo 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024