Za nového pražského arcibiskupa bol vymenovaný Mons. Jan Graubner

TK KBS, cirk, ml; pz | 13. 05. 2022 12:05Praha 13. mája (TS ČBK) Pápež František vymenoval Mons. Jana Graubnera, doterajšieho olomouckého arcibiskupa a moravského metropolitu za nového pražského arcibiskupa. Informuje o tom Tlačové stredisko Českej biskupskej konferencie.Životopis Mons. Jana GraubneraNarodil sa 29. augusta 1948 v Brne, vyrastal v Strážnici ako jeden z piatich súrodencov. V roku 1967 absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, a potom rok pracoval v Gottwaldove ako robotník, aby získal "robotnícke vzdelanie". V roku 1968 bol prijatý do seminára a na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Olomouci. Za kňaza bol vysvätený 23. júna 1973.Pôsobil ako kaplán v Zlíne a vo Valašských Kloboukách. V rokoch 1982 až 1990 bol farárom vo Vizoviciach a zároveň pôsobil ako excurrendo administrátor najprv v Provodove a neskôr v Hornej Lhote.Sedemnásteho marca 1990 bol vymenovaný za titulárneho biskupa v Tagarii a pomocného biskupa v Olomouci. Vysvätili ho 7. apríla 1990 arcibiskup Vaňák a biskupi Otčenášek a Cikrl.Jeho biskupským heslom bol citát Quod dixerit vobis, facite (Čo ti povie, to urob). Po smrti Františka Vaňáka prevzal správu diecézy ako administrátor a 28. septembra 1992 bol vymenovaný za olomouckého arcibiskupa a správu diecézy prevzal 7. novembra 1992.Zameral sa na obnovu diecéznej štruktúry, založil niekoľko cirkevných škôl a vybudoval sieť charitatívnych organizácií. Bol iniciátorom Trojkráľovej zbierky a Dní dobrej vôle na Velehrade. Venuje sa duchovnému sprevádzaniu a zaujíma sa o širokú spoluprácu a budovanie mostov medzi ľuďmi a názormi.Venuje sa pastorácii rodín, pre ktoré zriadil Centrum pre rodinu s pobočkami v každom dekanáte diecézy. Je duchovným poradcom Orla. Založil zbožné združenie Eucharistická hodina. Venuje sa obnove pútnických miest Velehrad a Svätý Hostýn, ako aj rozvoju pútí pre hasičov, poľovníkov, včelárov a iné profesijné skupiny či dekanátnych pútí pre obnovu rodín a kňazských povolaní.Inicioval pocty duchovným, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, alebo veľké výstavy ako Cirkev a republika či A. C. Stojan. Založil edíciu audiokníh Velehrad. V rokoch 2000 až 2010 bol predsedom Českej biskupskej konferencie, potom jej podpredsedom a od roku 2020 je opäť jej predsedom. Je tiež jej delegátom pre charitu, misie a novú evanjelizáciu.Od roku 1999 je členom Správnej rady Univerzity Palackého v Olomouci, ktorej dlhé roky predsedal. Z titulu svojho arcibiskupského úradu je veľkým kancelárom Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty a členom jej vedeckej rady.Zdroj: cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024