V Komárne sa modlili za duchovné povolania s arcibiskupom Oroschom

TK KBS, abu tt, rki, ml; pz | 13. 05. 2022 10:23Komárno 13. mája (TK KBS) V Komárne sa konalo 33. modlitbové stretnutie veriacich maďarskej národnosti za duchovné povolania. Slávnosť sa začala adoráciou pred Oltárnou sviatosťou, potom sa veriaci spolu s kňazmi modlili v uliciach mesta krížovú cestu. Program pokračoval slávnostnou modlitbou liturgie hodín a pred svätou omšou odznelo rozjímanie zo života maďarských vyznavačov viery.Vo farskom kostole, Bazilike sv. Ondreja predsedal slávnostnej svätej omši trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Koncelebrovalo s ním 23 kňazov. Na jej začiatku arcipastiera a všetkých zhromaždených pozdravil kanonik Róbert Kiss, miestny farár dekan a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. „Máme sa hlboko skloniť pred Bohom. Nové povolania nezávisia od ľudskej šikovnosti, ani od moderných techník, ale od samotného Boha. Musíme hľadať Krista, musíme sa mu pripodobniť,“ uviedol.Počas slávnosti prosili Všemohúceho Boha, aby sa medzi kresťanmi zrodili mnohé sväté povolania na kňazstvo, ktoré budú udržiavať živú vieru, ohlasovať radostnú zvesť Božieho Syna Ježiša Krista každému vo svojom rodnom jazyku a vysluhovať sviatosti, ktorými Pán neustále obnovuje svojich veriacich.„Ježiš je s nami na ceste života, v Oltárnej sviatosti, v našich spoločenstvách, vo svojom stáde, vo všetkých našich blížnych, bez rasových, jazykových a národnostných rozlíšení,“ povzbudil prítomných trnavský arcibiskup Ján Orosch. Vo svätej omši vyprosovali biskupom, kňazom, diakonom, zasväteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi, aby verne plnili svoje poslanie v službe evanjelia.Zvlášť si spomenuli na seminaristov a rehoľníkov, aby nasledovali Pána v pravde a radosti. Prosili o dostatok svätých služobníkov oltára, aby farnosti nezostali bez Božích služobníkov. Modlili sa za mier a za skoré ukončenie vojny na Ukrajine. Na záver svätej omše Zsolt Farkas v mene organizátorov poďakoval trnavskému arcibiskupovi Jánovi Oroschovi za jeho prítomnosť a službu.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave Róbert Kiss
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024