V Bazilike sv. Benedika opáta sa konala celodiecézna rekolekcia kňazov

TK KBS, tu, ml; pz | 13. 05. 2022 09:20Hroňský Beňadik 13. mája (TK KBS) V Bazilike sv. Benedikta opáta a kláštore v Hronskom Beňadiku sa 12. mája 2022 konala diecézna kňazská rekolekcia pod vedením nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa. Zúčastnili sa jej aj rektor baziliky Mons. Peter Brodek, katedrálni kanonici a takmer všetci diecézni kňazi.Program rekolekcie bol tvorený spoločnou modlitbou liturgie hodín, a duchovným a vzdelávacím programom určeným kňazom. V rámci neho si kňazi mohli vypočuť tematicky na aktuálne témy orientované prednášky diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, pomocného biskupa Mons. Petra Beňa, košického pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča, rehoľnej sestry venujúcej sa obetiam zneužívania, a JCLic. Andreja Kačmára, vicerektora Kňazského seminára sv. Karola Boromejskéhov Košiciach. Program rekolekcie bol zakončený adoráciou a požehnaním s relikviou Kristovej Krvi uchovávanou v tomto chráme.Bazilika minor sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku má bohatú históriu. Chrám postavili v 11. storočí. V roku 1483 dostalo miestne benediktínske opátstvo od kráľa Mateja Korvína I. relikviu Kristovej Krvi (kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej Krvi). Kráľ Matej I. dostal túto relikviu pravdepodobne od pápeža Pavla II. ako poďakovanie za pomoc v boji proti Turkom. Opáti sa rozhodli, že v interiéri kostola vyhradia pre relikviu špeciálnu časť, kde bude uctievaná. Postavili pre ňu osobitnú kaplnku. Medzi najnovšie významné udalosti patrí povýšenie chrámu svätého Benedikta na Baziliku minor pápežom Františkom 4. marca 2019 so slávnostným uvedením 28. júna 2019 nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom. Na Slovensku je celkom 11 chrámov s titulom Bazilika minor. Z toho v Nitrianskej diecéze tento titul prináleží aj Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Bazilika sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku s priľahlým kláštorným komplexom aktuálne prechádzajú obnovou, ktorej výsledkom bude vytvorenie duchovného a kultúrno historického centra prístupného aj pre verejnosť, či turistov a pútnikov s vytvorenými možnosťami na ubytovanie, občerstvenie,  či duchovnú formáciu, ktorá tam už pravidelne prebieha."Hronsky Benadik, rekolekcia, knazi, biskup, ForgacTK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024