Bohoslovci z troch diecéz strávili Nedeľu Dobrého pastiera vo farnostiach

TK KBS, kse, ml; pz | 12. 05. 2022 11:33Bratislava 12. mája (TK KBS) Bohoslovci zo Žilinskej, Banskobystrickej a Nitrianskej diecézy strávili Nedeľu Dobrého pastiera vo farnostiach, uvádza web Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.Žilinskí bohoslovci s prefektom strávili Nedeľu Dobrého pastiera vo farnosti Skalité v dekanáte Čadca. Program sa začal už v sobotu večer svätou omšou vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa, po ktorej mali možnosť stráviť večeru s miestnymi kňazmi. V nedeľu se program odštartovali tromi svätými omšami v ranných hodinách, na ktorých zazneli aj svedectvá seminaristov, ktorí sa podelili o svoju skúsenosť s Bohom.Po svätých omšiach sa rozprávali s miestnymi farníkmi, a potom sa presunuli na obed do rodín. Potom sa presunuli na futbalový zápas bohoslovci verzus miništranti z farnosti Skalité. Na záver návštevy farnosti sa pomodlili vešpery, ktorým predsedal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.Banskobystrickí seminaristi strávili Nedeľu Dobrého pastiera vo farnostiach Banská Bystrica – mesto a Banská Bystrica – Katedrála. So špirituálom Ľubomírom Gregom sa zúčastnili na slávení svätých omší v Katedrále sv. Františka Xaverského a vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Program pokračoval, spolu s dekanmi spomenutých farností, obedom. Na záver dňa sa spoločne zjednotili v modlitbe pri adorácii za nové kňazské a rehoľné povolania, ktorá prebiehala v katedrále.Štvrtú veľkonočnú nedeľu (Nedeľu Dobrého Pastiera) strávili nitrianski bohoslovci s predstavenými v dvoch farnostiach Nitrianskej diecézy. Prvá polovica bohoslovcov s vicerektorom strávili nedeľu vo farnosti Topoľčianky, kde program začali svätou omšou v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Hostí a a svätou omšou vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach. Návštevu farnosti zakončili adoráciou za nové kňazské a rehoľné povolania vo farskom kostole.Druhá polovica nitrianskych bohoslovcov s rektorom navštívili farnosť Zlaté Moravce, kde začali svoj program svätými omšami vo farskom kostole sv. Michala archanjela. Po svätých omšiach sa stretli s miestnymi farníkmi a rozprávali sa s nimi o živote v seminári. Návštevu farnosti zakončili adoráciou za nové kňazské a rehoľné povolania.Zdroj: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023