Košický a nitriansky seminár po pandémii otvoril brány aj pre verejnosť

TK KBS, oma, tu; ml | 11. 05. 2022 11:25Košice/Nitra 11. mája (TK KBS) V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre a v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského sa po dvoch rokoch opäť konal tradičný Deň otvorených dverí.KošiceV už tradičnom termíne Nedele Dobrého Pastiera sa po dvojročnej pauze opäť konal deň otvorených dverí s podtitulom „Seminár ne/má talent“.Na slávnostnej svätej omši sa okrem farníkov, známych a rodinných príslušníkov bohoslovcov zúčastnili aj viacerí kňazi so svojimi miništrantmi. Rektor seminára Štefan Novotný ich v príhovore povzbudil: „Boh k nám hovorí, pretože nás má veľmi rád, avšak to dôležité je načúvať Jeho hlasu“.Po liturgii čakal na účastníkov chutný guľáš, občerstvenie a prehliadka seminára. K dispozícií bol aj „detský kútik“ pre najmenších, ktorý sa každý rok teší veľkej obľube. Po Korunke k Božiemu Milosrdenstvu nasledoval bohatý kultúrno-zábavný program.„Prostredníctvom humorných scénok a videí sme sa snažili vyvrátiť zidealizované predstavy o dokonalých bohoslovcoch a následne kňazoch,“ uvádza jeden zo seminaristov „Chceli sme poukázať na to, že Boh nepozerá na naše talenty, výkon a úspech, ale používa si „to, čo je pre svet slabé, aby zahanbil mocných (1 Kor 1, 27)“.Súčasťou programu bola aj tombola, detské súťaže, vystúpenie Schola Cantorum Cassoviensis a poďakovanie mamkám pri príležitosti Dňa matiek. Celodenný program bol ukončený slávnostnými vešperami v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho.  Záznam z vystúpenia je na tomto linku.TK KBS informoval Ondrej MartinkovičNitraNitra, seminar, den otvorenych dveriPozvanie do Nitry prijalo množstvo veriacich, ktorí si nenechali ujsť príležitosť zoznámiť sa so životom v kňazskom seminári po dvoch rokoch kvôli koronavirusovej pandémii zavretým dverám. Podujatie sa začalo slávnostným privítaním návštevníkov svätej omše, ktorú v kaplnke sv. Gorazda celebroval rektor seminára Mons. Marián Dragúň. Po nej si návštevníci mohli prezrieť priestory seminára, v ktorých sa bohoslovci vzdelávajú a trávia svoj voľný čas, a následne sa všetci spoločne stretli a porozprávali pri chutnom obede.Program pokračoval zábavnou časťou, ktorú pripravili seminaristi z propedeutického ročníka a Deň otvorených dverí bol zakončený adoráciou a modlitbami za nové kňazské a rehoľné povolania. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vyjadruje vďaku všetkým zúčastneným a už teraz sa všetci tešia na Deň otvorených dverí v roku 2023.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023