Dlhoročný cerkovník z farnosti Závadka prijal od vladyku Vasiľa nižšie svätenia

TK KBS, ts ke, rp; pz | 10. 05. 2022 09:46Košice 10. mája (TK KBS) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ v spišskej farnosi  Závadka v miestnom chráme sv. archanjela Michala, ustanovil na službu chrámového čitateľa a speváka dlhoročného miestneho cerkovníka (kostolníka) Štefana Bučka. Vladyka Cyril v homílii upriamil pozornosť prítomných na tajomstvo služby. Aj postrihnutý laický kandidát Štefan 39 rokov slúži miestnemu chrámu ako cerkovník a spevák. Vážna choroba mu nedovolila naplniť túžbu po sviatostnom kňazstve, ale napriek tomu našiel iný spôsob ako celý život prežiť v službe chrámu a miestneho spoločenstva.Nižšie svätenie – postriženije - umožňuje kandidátovi s potvrdením cirkvi vykonávať úkony spojené so službou čitateľa. Služba čitateľa je udeľovaná v chráme, mimo svätyne. Okrem ustanovujúcej modlitby je hlavným znakom tohto obradu aj strihanie vlasov na hlave. Už z názvu vyplýva úloha tých, ktorí sú ustanovení do tejto služby. Je to čítanie starozákonných a novozákonných spisov Svätého Písma, okrem Evanjelií a spievanie žalmov v chráme pri bohoslužbách a potom aj nosenie sviece pred Evanjeliom. Okrem toho môže vchádzať do svätyne, aby zapaľoval sviece na oltári, podáva kňazovi kadidlo, predchádza sväté dary so sviecou, stará sa o čistotu chrámu, začína liturgickú modlitbu Cirkvi.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024