Pápež zriadil komisiu na revíziu všeobecných predpisov Rímskej kúrie

TK KBS, RV, jb; rp | 06. 05. 2022 13:11Vatikán 6. mája (RV) Pápež František zriadil medzirezortnú komisiu, ktorej úlohou je revidovať doterajšie Všeobecné predpisy Rímskej kúrie v súlade s novou apoštolskou konštitúciou Praedicate Evangelium z 19. marca 2022, ktorej plná aplikácia sa začína slávnosťou Turíc 5. júna.Normy a princípy zadefinované Apoštolskou konštitúciou pápeža Františka o Rímskej kúrii Praedicate Evangelium – Hlásajte evanjelium sa majú premietnuť aj do všeobecných noriem, ktoré upravujú život v rozličných zložkách Svätej stolice. Na vykonanie revízie a prispôsobenia doterajších Všeobecných predpisov Rímskej kúrie vymenoval Svätý Otec šesťčlennú interdikasteriálnu komisiu v zložení:Mons. Filippo Iannone O.Carm. - predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty, Mons. Edgar Peña Parra – zástupca (substitút) Štátneho sekretariátu, Mons. Nunzio Galantino - predseda Správy majetku Apoštolskej stolice APSA, Mons. Marco Mellino ako sekretár komisie, páter Juan Antonio Guerrero Alves SJ - prefekt Sekretariátu pre ekonomiku a prof. Vincenzo Buonomo, rektor Lateránskej univerzity.Okrem prispôsobenia doterajších Všeobecných predpisov Rímskej kúrie novej normatíve má komisia za úlohu aj vyjadriť svoje stanovisko k interným predpisom a štatútom inštitúcií Rímskej kúrie, úradov a inštitúcií spojených so Svätou stolicou, vypracovaným už v súlade s novými všeobecnými predpismi.Komisia, ktorú pápež František vymenoval 12. apríla tzv. chirografickým listom, má dočasný charakter a po naplnení uvedených úloh zanikne.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024